STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FLG (FALCON)


Kapitalizacja 9 162 636    
Kapitał akcyjny: 631 905.900    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 319 059 Ilość głosów: 6 319 059
5% akcji: 315 952.950 5% głosów: 315 952.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:100 19.11.2007 0.000 0.0000 0.0100 50.000 0.500
scalenie akcji 10:1 18.02.2010 0.000 0.0000 0.1000 5.900 0.590 26.02.2010
seria A - akcje założycielskie 23.05.2007 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500 07.08.2007
seria C - subskrypcja prywatna 18.02.2010 5.100 0.0000 0.1000 11.000 1.100 30.03.2010
split 1:5 06.12.2010 0.000 0.0000 0.0200 165.000 3.300 07.07.2011 26.05.2011
seria D - prawo poboru 1:2 06.12.2010 22.000 0.0000 0.1000 33.000 3.300
zmiana firmy z E-Energo SA na EastSideCapital SA 10.01.2012 0.000 0.0000 0.0000 03.02.2012
seria E - subskrypcja prywatna 24.06.2011 144.375 0.0800 0.0200 309.375 6.188 24.02.2012
seria F - prawo poboru 1:1 10.01.2012 88.664 0.0400 0.0200 398.039 7.961 28.09.2012
renominacja akcji 25.06.2014 0.000 0.0000 0.0100 398.039 3.980 24.09.2014
scalenie akcji 500:1 03.12.2014 0.000 0.0000 5.0000
renumeracja akcji: seria H 03.12.2014 0.000 5.0000 5.0000
seria G - subskrypcja prywatna 03.12.2014 749.961 0.0100 0.0100 1 148.000 11.480 22.01.2015
renumeracja akcji: seria I i J 08.04.2015 0.000 0.0100 0.0100
seria H - Aspesi Investment Ltd. 08.04.2015 0.000 0.0100 0.0100 1 148.000 11.480 05.05.2015
scalenie akcji 243:1 08.04.2015 0.000 0.0000 2.4300 4.724 11.480 02.06.2015
seria A - prawo poboru 3,99:1 30.07.2015 0.356 1.5000 1.5000 5.080 7.620 14.01.2016
obniżenie kapitału 01.09.2016 0.000 0.0000 1.0000
obniżenie kapitału 08.04.2015 0.000 0.0000 1.5000 4.724 7.086 09.06.2015
seria B - subskrypcja prywatna 12.10.2016 0.840 3.0000 1.5000 5.920 8.880 16.05.2017
obniżenie kapitału 28.08.2017 0.000 0.0000 0.3000
seria B - subskrypcja prywatna 15.01.2008 9.000 1.0000 0.0100 59.000 0.590 24.04.2008
seria C - subskrypcja prywatna 28.02.2017 0.399 3.3000 1.5000 6.319 9.479 06.03.2018
obniżenie kapitału 09.04.2019 0.000 0.0000 0.3000
zmiana firmy z EastSideCapital SA na Falcon Games SA 09.04.2019 0.000 0.0000 0.0000 22.05.2019
obniżenie kapitału 04.11.2019 0.000 0.0000 0.1000 6.319 0.632 17.12.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
WestSideCapital sp. z o.o. 02.07.2019 2 496 143 39.500 2 496 143 39.500
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
26.04.2016 inne insider Raport bieżący nr 1/2016
28.09.2015 kupno insider 710 741 przy średniej cenie 1,8225 zł za każdą jedną akcję 25.09.2015
18.09.2015 kupno Podmiot związany z członkiem RN 708 642 przy średniej cenie 1,8225 PLN za każdą jedną akcję 15.09.2015
18.09.2015 sprzedaż Członek organu zarządzającego 708 642 przy średniej cenie 1,8225 PLN za każdą jedną akcję 10.09.2015
13.02.2014 sprzedaż członek RN 1 082 0,02 zł 2013 rok
04.02.2014 kupno insider 4 160 1,48 - 1,59 zł 22.7 - 26.9.2013 r
12.11.2012 kupno EBC Solicitors S.A. 240 570 280 0,002 zł 8.11.2012 r.
10.11.2011 darowizna/zbycie członek RN 5 528 110 9.11.2011 r.
31.08.2011 kupno insider 1 843 110 0,04 zł 29 sierpnia 2011 r.
31.08.2011 sprzedaż insider 1 250 000 0,04 zł 30 sierpnia 2011 r.