STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BMC (BUMECH)


Kapitalizacja 42 528 516    
Kapitał akcyjny: 43 066 852.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 766 713 Ilość głosów: 10 766 713
5% akcji: 538 335.650 5% głosów: 538 335.650
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 20.09.2007 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 23.09.2008 26.10.2007
seria B 05.11.2007 1.600 0.0000 1.0000 2.100 2.100 18.01.2008
seria C 05.11.2007 1.000 0.0000 1.0000 3.100 3.100 18.01.2008
seria D 05.11.2007 0.078 0.0000 1.0000 3.875 3.875 18.01.2008
seria B - subskrypcja publiczna 18.01.2008 0.405 13.6000 1.0000 4.280 4.280 23.09.2008 21.01.2009
seria C - subskrypcja prywatna 26.03.2010 0.428 9.0000 1.0000 4.708 4.708 20.04.2010 10.05.2010
seria E - subskrypcja prywatna 17.04.2012 3.000 9.0000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.298 0.0000 1.0000 5.606 5.606 10.09.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.500 0.0000 1.0000 6.106 6.106 20.09.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.272 0.0000 1.0000 6.378 6.378 26.09.2012
renumeracja akcji: seria A 18.01.2008 0.000 1.0000 1.0000 3.875 3.875
seria D - subskrypcja prywatna 26.05.2010 0.525 11.0000 1.0000 5.233 5.233 15.09.2010 15.10.2010
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.075 0.0000 1.0000 5.308 5.308 21.09.2010 15.10.2010
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.375 0.0000 1.0000 7.753 7.753 01.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.030 0.0000 1.0000 7.783 7.783 05.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.150 0.0000 1.0000 7.933 7.933 14.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.375 0.0000 1.0000 8.308 8.308 15.02.2013
seria G - subskrypcja prywatna 26.01.2016 3.532 1.0000 1.0000
seria F - połączeniowa: akcjonariusze ZWG SA 08.12.2014 56.160 0.0000 1.0000 64.468 64.468 23.12.2014 14.01.2015
seria H - subskrypcja prywatna 31.12.2016 28.867 0.0000 0.7500
renominacja akcji 29.03.2016 0.000 0.0000 0.7500 64.468 48.351 05.12.2016
seria G - subskrypcja prywatna 29.03.2016 6.445 0.7500 0.7500 70.913 53.185 21.03.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.382 0.0000 0.7500 72.295 54.221 26.05.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.856 0.0000 0.7500 73.151 54.863 30.05.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.349 0.0000 0.7500 74.500 55.875 01.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.110 0.0000 0.7500 76.610 57.458 06.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.072 0.0000 0.7500 78.682 59.012 08.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.057 0.0000 0.7500 78.740 59.055 30.06.2017
obniżenie kapitału 25.05.2018 -0.000 0.0000 1.0000
seria I - subskrypcja prywatna 25.05.2018 4.500 4.0000 8.2500
seria J - subskrypcja prywatna 25.05.2018 3.500 4.0000 8.2500
scalenie akcji 11:1 25.05.2018 0.000 0.0000 8.2500
zmiana oznaczenia akcji: seria A 25.05.2018 0.000 0.0000 8.2500
seria I - subskrypcja prywatna 10.12.2018 4.500 4.0000 4.0000
seria J - subskrypcja prywatna 10.12.2018 3.500 4.0000 4.0000
seria H 0.000 0.0000 0.0000 04.02.2019
scalenie akcji 11:1 12.11.2018 0.000 0.0000 8.2500 29.01.2019
zmiana oznaczenia akcji: seria A 12.11.2018 0.000 0.0000 8.2500 29.01.2019
obniżenie kapitału 12.11.2018 0.000 0.0000 4.0000 6.447 25.787 29.01.2019
konwersja obligacji 4.320 0.0000 4.0000 10.767 43.067 11.06.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
M Projekt sp. z o. o. 11.06.2019 730 255 6.780 730 255 6.780
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 11.06.2019 1 396 513 12.970 1 396 513 12.970
Fundacja Przystań 11.06.2019 1 556 720 14.460 1 556 720 14.460
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
07.05.2018 kupno Marcin Sutkowski 342 353 0,28 zł za akcję 30.04.2018
07.05.2018 kupno Marcin Sutkowski 800 000 0,34 zł za akcję 30.04.2018
24.01.2018 sprzedaż Edward Brzózko 1 736 863 0,30 zł 23.01.2018
14.12.2017 sprzedaż Edward Brzózko 187 074 0,35 zł 12.12.2017
07.11.2017 sprzedaż insider 2 266 362 27.10.2017
27.10.2017 sprzedaż Tomasza Sutkowskiego 117 300 0,79 zł 2017-10-24
26.10.2017 inne insider Raport bieżący nr 108/2017
02.08.2017 sprzedaż insider 500 000 0,97 zł 2017-07-28
02.08.2017 sprzedaż insider 1 100 000 0,94 zł 2017-07-31
02.08.2017 sprzedaż insider 600 000 0,90 zł 2017-08-01