STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BMC (BUMECH)


Kapitalizacja 42 726 018    
Kapitał akcyjny: 49 681 416.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 420 354 Ilość głosów: 12 420 354
5% akcji: 621 017.700 5% głosów: 621 017.700
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 20.09.2007 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 23.09.2008 26.10.2007
seria B 05.11.2007 1.600 0.0000 1.0000 2.100 2.100 18.01.2008
seria C 05.11.2007 1.000 0.0000 1.0000 3.100 3.100 18.01.2008
seria D 05.11.2007 0.078 0.0000 1.0000 3.875 3.875 18.01.2008
seria B - subskrypcja publiczna 18.01.2008 0.405 13.6000 1.0000 4.280 4.280 23.09.2008 21.01.2009
seria C - subskrypcja prywatna 26.03.2010 0.428 9.0000 1.0000 4.708 4.708 20.04.2010 10.05.2010
seria E - subskrypcja prywatna 17.04.2012 3.000 9.0000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.298 0.0000 1.0000 5.606 5.606 10.09.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.500 0.0000 1.0000 6.106 6.106 20.09.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.272 0.0000 1.0000 6.378 6.378 26.09.2012
renumeracja akcji: seria A 18.01.2008 0.000 1.0000 1.0000 3.875 3.875
seria D - subskrypcja prywatna 26.05.2010 0.525 11.0000 1.0000 5.233 5.233 15.09.2010 15.10.2010
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.075 0.0000 1.0000 5.308 5.308 21.09.2010 15.10.2010
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.375 0.0000 1.0000 7.753 7.753 01.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.030 0.0000 1.0000 7.783 7.783 05.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.150 0.0000 1.0000 7.933 7.933 14.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.375 0.0000 1.0000 8.308 8.308 15.02.2013
seria G - subskrypcja prywatna 26.01.2016 3.532 1.0000 1.0000
seria F - połączeniowa: akcjonariusze ZWG SA 08.12.2014 56.160 0.0000 1.0000 64.468 64.468 23.12.2014 14.01.2015
seria H - subskrypcja prywatna 31.12.2016 28.867 0.0000 0.7500
renominacja akcji 29.03.2016 0.000 0.0000 0.7500 64.468 48.351 05.12.2016
seria G - subskrypcja prywatna 29.03.2016 6.445 0.7500 0.7500 70.913 53.185 21.03.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.382 0.0000 0.7500 72.295 54.221 26.05.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.856 0.0000 0.7500 73.151 54.863 30.05.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.349 0.0000 0.7500 74.500 55.875 01.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.110 0.0000 0.7500 76.610 57.458 06.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.072 0.0000 0.7500 78.682 59.012 08.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.057 0.0000 0.7500 78.740 59.055 30.06.2017
obniżenie kapitału 25.05.2018 -0.000 0.0000 1.0000
seria I - subskrypcja prywatna 25.05.2018 4.500 4.0000 8.2500
seria J - subskrypcja prywatna 25.05.2018 3.500 4.0000 8.2500
scalenie akcji 11:1 25.05.2018 0.000 0.0000 8.2500
zmiana oznaczenia akcji: seria A 25.05.2018 0.000 0.0000 8.2500
seria I - subskrypcja prywatna 10.12.2018 4.500 4.0000 4.0000
seria J - subskrypcja prywatna 10.12.2018 3.500 4.0000 4.0000
seria H 0.000 0.0000 0.0000 04.02.2019
scalenie akcji 11:1 12.11.2018 0.000 0.0000 8.2500 29.01.2019
zmiana oznaczenia akcji: seria A 12.11.2018 0.000 0.0000 8.2500 29.01.2019
obniżenie kapitału 12.11.2018 0.000 0.0000 4.0000 6.447 25.787 29.01.2019
konwersja obligacji 4.320 0.0000 4.0000 10.767 43.067 11.06.2019
konwersja obligacji 1.654 0.0000 4.0000 12.420 49.681 27.06.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Sutkowski Marcin 05.10.2019 893 970 7.200 893 970 7.200
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 11.06.2019 1 396 513 11.240 1 396 513 11.240
Fundacja Przystań 11.06.2019 1 556 720 12.530 1 556 720 12.530
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
08.10.2019 kupno prezes zarządu 781 576 3,93 zł za akcję 05.10.2019
08.10.2019 kupno prezes zarządu 10 000 3,85 zł za akcję 04.10.2019
08.10.2019 kupno prezes zarządu 300 000 3 zł za akcję 07.10.2019
02.07.2019 kupno podmiot związany z przezesem zarządu 32 390 4 zł za akcję 27.06.2019
02.07.2019 inne podmiot związany z prezesem zarządu 32 390 4 zł za akcję 27.06.2019
02.07.2019 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 32 390 4 zł za akcję 27.06.2019
07.05.2018 kupno Marcin Sutkowski 800 000 0,34 zł za akcję 30.04.2018
07.05.2018 kupno Marcin Sutkowski 342 353 0,28 zł za akcję 30.04.2018
24.01.2018 sprzedaż Edward Brzózko 1 736 863 0,30 zł 23.01.2018
14.12.2017 sprzedaż Edward Brzózko 187 074 0,35 zł 12.12.2017