STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARE (ARENAPL)


Kapitalizacja 58 455 672    
Kapitał akcyjny: 19 485 224.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 38 970 448 Ilość głosów: 38 970 448
5% akcji: 1 948 522.400 5% głosów: 1 948 522.400
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:2 15.02.2008 0.000 0.0000 0.5000 1.000 0.500
renumeracja serii 20.03.2008 0.000 0.0000 0.0000
seria C 20.03.2008 0.700 0.0000 0.5000 1.700 0.850
seria E 20.03.2008 0.117 0.0000 0.5000 2.142 1.071
split 1:10 20.03.2008 0.000 0.0000 0.0500 21.418 1.071
seria A - akcje założycielskie 16.08.2007 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500
seria D 20.03.2008 0.325 0.0000 0.5000 2.050 1.025
zmiana firmy z Carbon Design SA na Carbon Invest SA 0.000 0.0000 0.0000 12.05.2010
seria F - prawo poboru 1:1 01.03.2010 21.418 0.1500 0.0500 42.835 2.142 01.06.2010 19.07.2010
zmiana firmy z Carbon Invest SA na Blue Pre IPO SA 02.03.2011 0.000 0.0000 0.0000 20.05.2011
scalenie akcji 10:1 27.06.2011 0.000 0.0000 0.5000 4.284 2.142 17.08.2011
seria G - Arena.pl SA 17.12.2015 17.379 0.5900 0.5000 21.662 10.831 08.01.2016
zmiana firmy z Blu Pre IPO SA na Arena.pl SA 08.02.2016 0.000 0.0000 0.0000 08.02.2016
seria H - subskrypcja prywatna 20.07.2018 0.200 0.0000 0.5000
seria H - subskrypcja prywatna 29.03.2019 5.000 1.2000 0.5000 26.662 13.331 26.06.2019
seria I - subskrypcja prywatna 29.03.2019 12.308 0.0000 0.5000 38.970 19.485 27.08.2019
seria J - subskrypcja prywatna 15.01.2020 0.200 0.0000 0.5000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Ciszewski January 18.02.2020 4 106 536 10.540 4 106 536 10.540
LMB FIZ AN 24.02.2020 29 378 046 75.390 29 378 046 75.390
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.01.2015 kupno Prezes Zarządu 50 000 0,03 zł 12 września 2014
30.01.2012 kupno członek RN 50 000 0,12 zł 4.2.2011 r.
21.07.2011 kupno członek zarządu 166 241 po średniej cenie 0,12 zł od 22 czerwca do 15 lipca 2011
31.01.2011 kupno członek zarządu 87 500 0,15 zł 25 maja 2010 r.
27.10.2010 sprzedaż Veno S.A., prezesem jest Arkadiusz Kuich, członek RN Carbon Invest 13 989 776 0,15 zł 26 października 2010