STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KSW (KRUSZWICA)


Kapitalizacja 1 393 009 109    
Kapitał akcyjny: 171 942 378.520    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 986 949 Ilość głosów: 22 986 949
5% akcji: 1 149 347.450 5% głosów: 1 149 347.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 15.12.1995 6.600 0.0000 10.0000 6.600 66.000 14.11.1996 21.12.1995 06.01.1997
seria B - Cereol Holding BV 22.09.1997 3.070 20.2500 10.0000 9.670 96.704 06.02.1998 31.03.1998
obniżenie kopitału akcyjnego 26.05.2000 0.000 0.0000 7.4800 9.670 72.335 30.10.2000
seria C - prawo poboru 5:2 26.05.2000 3.267 7.6500 7.4800 12.937 96.772 30.10.2000 16.02.2001
seria D - wspólnicy Ewico sp. z o.o., Olvit-pro sp. z o.o. oraz ZPT Olvit sp. z o.o. 9.402 0.0000 7.4800 22.339 167.095 13.12.2006 16.05.2007
seria E - akcjonariusze ZPT w Warszawie SA 04.11.2008 0.648 0.0000 7.4800 22.987 171.942 27.02.2009 09.03.2009
połączenie z ZPT Elmilk sp. z o.o. 17.04.2014 0.000 0.0000 0.0000 02.06.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Windstorm Trading & Investments Ltd. 30.06.2010 5 805 485 25.260 5 805 485 25.260
Bunge Investments France SAS 29.06.2009 14 763 313 64.000 14 763 313 64.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.01.2013 kupno insider 371 25,1 zł 22.11.2012