STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE (ASSECOSEE)


Kapitalizacja 2 112 096 016    
Kapitał akcyjny: 518 942 510.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 51 894 251 Ilość głosów: 51 894 251
5% akcji: 2 594 712.550 5% głosów: 2 594 712.550
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 5.000 0.1000 0.1000 5.000 0.500 05.06.2007
seria B - subskrypcja prywatna 01.02.2008 5.000 0.0000 0.1000 10.000 1.000 11.02.2008
zmiana firmy z Asseco Adria SA na Asseco South Eastern Europe SA 01.02.2008 0.000 0.0000 0.0000 11.02.2008
połączenie z Asseco Romania SA 21.04.2008 0.000 0.0000 0.0000 08.05.2008
seria C - subskrypcja prywatna 25.06.2008 2 567.001 0.0000 0.1000 2 577.001 257.700 28.07.2008
seria M - subskrypcja prywatna 16.09.2009 4.811 12.8900 10.0000 46.959 469.585 22.10.2009 28.10.2009
seria L - subskrypcja prywatna 18.02.2009 2.100 14.0000 10.0000 42.148 421.477 22.10.2009 24.07.2009 28.10.2009
seria K - subskrypcja prywatna 28.08.2008 4.590 10.0000 10.0000 40.048 400.477 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria J - subskrypcja prywatna 28.08.2008 1.714 10.0000 10.0000 35.457 354.572 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria I - subskrypcja prywatna 28.08.2008 1.771 10.0000 10.0000 33.743 337.430 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria H - subskrypcja prywatna 28.08.2008 1.062 10.0000 10.0000 31.972 319.724 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria G - subskrypcja prywatna 28.08.2008 2.708 10.0000 10.0000 30.910 309.103 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria F - subskrypcja prywatna 28.08.2008 1.476 10.0000 10.0000 28.202 282.020 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
seria E - subskrypcja prywatna 28.08.2008 0.956 10.0000 10.0000 26.726 267.265 22.10.2009 16.07.2009 28.10.2009
scalenie akcji 100:1 25.06.2008 0.000 0.0000 10.0000 25.770 257.700 22.10.2009 05.09.2008 28.10.2009
seria N - subskrypcja prywatna 1.079 0.0000 10.0000 48.037 480.375 01.12.2009 12.01.2010
seria P - subskrypcja prywatna 1.524 0.0000 10.0000 49.562 495.617 22.01.2010
podwyższenie kapitału 1.430 0.0000 10.0000 50.992 509.921 08.11.2010 15.12.2010
podwyższenie kapitału 0.902 0.0000 10.0000 51.894 518.943 28.06.2011 11.08.2011
połączenie z ITD Polska sp. z o.o. 11.05.2012 0.000 0.0000 0.0000 01.06.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Aviva Investors Poland TFI SA 11.04.2019 2 679 355 5.160 2 679 355 5.160
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 9 610 260 18.510 9 610 260 18.510
Asseco International a.s. 19.12.2017 26 494 676 51.060 26 494 676 51.060
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.09.2019 inne insider Raport bieżący nr 22/2019
08.07.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniąca ob. zarządcze 45 16,30 zł za akcję 05.07.2019
21.06.2019 inne insider Raport bieżący nr 16/2019
09.05.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 2 000 15 zł za akcję 09.05.2019
25.03.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 4 000 13,65 zł za akcję 25.03.2019
23.06.2017 inne insider Raport bieżący nr 22/2017
23.06.2017 inne insider Raport bieżący nr 21/2017
13.01.2017 inne insider Raport bieżący nr 2/2017
13.01.2017 inne insider Raport bieżący nr 1/2017
30.12.2016 sprzedaż insider 58 998 9,25 zł 28.12.2016