STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORN (ORIONINV)


Kapitalizacja 70 350 280    
Kapitał akcyjny: 10 823 120.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 823 120 Ilość głosów: 10 823 120
5% akcji: 541 156.000 5% głosów: 541 156.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria G - subskrypcja publiczna 05.10.2015 0.200 0.0000 10.0000
seria A - akcje założycielskie 0.644 0.0000 10.0000 0.644 6.443 29.11.2007 17.12.2015
seria F - subskrypcja prywatna 0.033 31.0000 10.0000 1.082 10.823 14.08.2009 17.12.2015
seria D - aport: nieruchomości w Zabierzowie 31.07.2008 0.099 0.0000 10.0000 1.024 10.238 17.12.2015
seria B - akcje założycielskie 0.171 0.0000 10.0000 0.816 8.156 29.11.2007 17.12.2015
seria C - subskrypcja prywatna 08.01.2008 0.109 27.5000 10.0000 0.925 9.247 17.12.2015
seria E - subskrypcja prywatna 29.09.2008 0.026 30.0000 10.0000 1.050 10.495 14.01.2009 17.12.2015
split 1:10 01.12.2017 0.000 0.0000 1.0000 10.823 10.823 21.03.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Orion Investment SA 24.07.2019 17 895 0.170 17 895 0.170
Gębuś Waldemar 20.05.2013 2 095 070 19.360 2 095 070 19.390
Marszalik Tadeusz 27.08.2013 6 382 960 58.980 6 382 960 59.070
Marszalik Piotr 17.05.2013 8 046 200 74.340 804 620 7.450
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.07.2018 kupno Tadeusz Marszalik 80 000 7 zł za akcję 13.07.2018
16.07.2018 kupno ABS Investment 400 7 zł za akcję 27.06.2018
16.07.2018 kupno ABS Investment 20 000 7 zł za akcję 11.07.2018
12.07.2018 kupno Waldemar Gębuś 40 000 7.OO PLN za akcję 2018-07-11
16.10.2017 sprzedaż ABS Investment 2 000 70 zł 11.10.2017
16.10.2017 kupno ABS Investment 30 78,56 zł 28.06.2017
16.10.2017 kupno ABS Investment 25 78,55 zł 29.06.2017
10.08.2015 inne insider Raport bieżący nr 9/2015
11.06.2015 sprzedaż osoba zobowiązana 100 średnia cena: 55,00 PLN 16.04.2015
11.06.2015 sprzedaż osoba zobowiązana 100 po średniej cenie 53 zł 19.05.2015