STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG (TESGAS)


Kapitalizacja 55 842 000    
Kapitał akcyjny: 11 350 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 11 350 000 Ilość głosów: 16 350 000
5% akcji: 567 500.000 5% głosów: 817 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5.000 1.0000 1.0000 5.000 5.000 11.01.2008
seria C - oferta menedżerska 30.05.2008 0.300 0.0000 1.0000
seria B - subskrypcja prywatna 14.05.2008 0.750 1.0000 1.0000 5.750 5.750 09.09.2009 02.07.2008 21.07.2010
seria D - subskrypcja prywatna 12.05.2009 1.300 7.0000 1.0000 7.050 7.050 08.07.2009 21.08.2009 21.07.2010
seria E - subskrypcja publiczna 18.01.2010 4.000 14.5000 1.0000 11.050 11.050 16.07.2010 04.08.2010 23.08.2010
podwyższenie kapitału 0.200 0.0000 1.0000 11.250 11.250 15.02.2011 24.03.2011
podwyższenie kapitału 0.100 0.0000 1.0000 11.350 11.350 05.01.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Majewski Piotr 26.06.2018 578 847 5.100 1 094 300 6.690
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 1 020 496 8.990 1 020 496 6.240
AgioFunds TFI SA 24.06.2016 1 157 618 10.200 1 157 618 7.080
NN PTE SA 31.12.2018 1 250 000 11.010 1 250 000 7.640
Kocik, Marzenna Barbara 26.06.2018 2 075 250 18.280 4 097 788 25.060
Kocik Włodzimierz 14.11.2011 2 532 143 22.300 5 007 143 30.620
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.09.2019 sprzedaż osoba pełniąca obowiązki zarządcze 4 008 2,50 zł za akcję 29.07.2019
06.09.2019 sprzedaż osoba pełniąca ob. zarządcze 5 512 2,44 zł za akcję 06.09.2019
06.09.2019 sprzedaż osoba pełniąca ob. zarządcze 3 175 2,52 zł za akcję 05.09.2019
06.09.2019 sprzedaż osoba pełniąca obowiązki zarządcze 4 000 2,44 zł za akcję 30.07.2019
28.01.2016 kupno/sprzedaż osoba zobowiązana Raport bieżący nr 3/2016
20.01.2015 sprzedaż insider 1 500 5,09 zł 17 kwietnia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 600 4,00 zł 15 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 1 800 3,39 zł 9 stycznia 2014 r.
20.01.2015 kupno prokurent 1 464 4,16 zł 17 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 600 3,50 zł 8 stycznia 2014 r.