STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG (TESGAS)


Kapitalizacja 28 375 000    
Kapitał akcyjny: 11 350 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 11 350 000 Ilość głosów: 16 350 000
5% akcji: 567 500.000 5% głosów: 817 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5.000 1.0000 1.0000 5.000 5.000 11.01.2008
seria C - oferta menedżerska 30.05.2008 0.300 0.0000 1.0000
seria B - subskrypcja prywatna 14.05.2008 0.750 1.0000 1.0000 5.750 5.750 09.09.2009 02.07.2008 21.07.2010
seria D - subskrypcja prywatna 12.05.2009 1.300 7.0000 1.0000 7.050 7.050 08.07.2009 21.08.2009 21.07.2010
seria E - subskrypcja publiczna 18.01.2010 4.000 14.5000 1.0000 11.050 11.050 16.07.2010 04.08.2010 23.08.2010
podwyższenie kapitału 0.200 0.0000 1.0000 11.250 11.250 15.02.2011 24.03.2011
podwyższenie kapitału 0.100 0.0000 1.0000 11.350 11.350 05.01.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Majewski Piotr 26.06.2018 578 847 5.100 1 094 300 6.690
Opoka TFI SA 13.09.2017 832 559 7.340 832 559 5.090
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 1 020 496 8.990 1 020 496 6.240
AgioFunds TFI SA 24.06.2016 1 157 618 10.200 1 157 618 7.080
Nationale-Nederlanden PTE 31.12.2018 1 250 000 11.010 1 250 000 7.640
Kocik, Marzenna Barbara 26.06.2018 2 075 250 18.280 4 097 788 25.060
Kocik Włodzimierz 14.11.2011 2 532 143 22.300 5 007 143 30.620
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.01.2016 kupno/sprzedaż osoba zobowiązana Raport bieżący nr 3/2016
20.01.2015 kupno prokurent 1 464 4,16 zł 17 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 1 800 3,39 zł 9 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 600 3,50 zł 8 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż prokurent 1 464 5,40 zł 1 kwietnia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 600 4,00 zł 15 stycznia 2014 r.
20.01.2015 sprzedaż insider 1 500 5,09 zł 17 kwietnia 2014 r.
27.01.2014 sprzedaż insider 500 3,82 zł 11.2.2013 r.
22.01.2014 sprzedaż insider 2 700 3,44 - 3,43 zł 27.6.2013 r.
14.01.2014 kupno insider 13 000 3,79 - 3,8 zł 10.1.2014 r.