STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PAT (PATENTUS)


Kapitalizacja 33 335 000    
Kapitał akcyjny: 11 800 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 500 000 Ilość głosów: 47 625 000
5% akcji: 1 475 000.000 5% głosów: 2 381 250.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 0.020 0.0000 10.0000 0.020 0.200 03.06.1997
seria B 26.02.2004 0.300 0.0000 10.0000 0.500 5.000 09.06.2004
seria C 30.10.2007 0.225 0.0000 10.0000 0.725 7.250 14.11.2007
seria A 23.06.1999 0.180 0.0000 10.0000 0.200 2.000 28.06.1999
split 1:25 02.04.2008 0.000 0.0000 0.4000 26.500 10.600 25.04.2008
seria D 30.10.2007 0.210 0.0000 10.0000 0.935 9.350 05.11.2009 14.11.2007 09.11.2009
seria E 28.12.2007 0.125 26.0000 10.0000 1.060 10.600 05.11.2009 25.03.2008 09.11.2009
seria F - subskrypcja publiczna 11.08.2008 3.000 3.0000 0.4000 29.500 11.800 09.11.2009 09.11.2009
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gotz Henryk 31.12.2009 2 962 500 10.040 5 650 000 11.860
Duda (Wiktor), Małgorzata 26.08.2010 3 619 300 12.260 6 306 800 13.240
Duda Józef 19.11.2013 4 329 003 14.670 7 683 178 16.130
Gotz Urszula 31.12.2009 4 829 150 16.370 8 183 300 17.180
Duda Małgorzata 26.08.2010 7 804 675 26.450 13 846 350 29.070
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
25.11.2013 kupno insider 15 000 2,5 - 2,51 zł 19.11.2013 r.
19.11.2013 kupno członek zarządu 33 103 2,57 - 2,6 zł 14-18.11.2013 r.
14.11.2013 kupno członek zarządu 51 225 2,57 zł 7.11 - 13.11.2013 r.
31.01.2013 kupno insider 6 743 1,2 - 1,6 zł 1.01.2012r. - 31.12.2012r.
27.01.2012 kupno Mateusz Duda, członek RN 7 920 2,43 zł 1.01.2011 - 31.12.2011r.
08.06.2010 kupno Józef Duda, prezes zarządu 7 000 po średniej cenie 3,02 zł 31 maja 2010
07.06.2010 kupno Małgorzata Duda, prokurent 7 000 po średniej cenie 3,02 zł 31 maja 2010
02.06.2010 kupno Małgorzata Duda, prokurent 6 800 po średniej cenie 3,02 zł 31 maja 2010
01.06.2010 kupno Józef Duda, prezes zarządu 7 000 po średniej cenie 3,27 i 3,30 zł 25 i 26 maja 2010
28.04.2010 kupno Józef Duda, prezes zarządu 6 100 po średniej cenie 3,39 i 3,43 zł 21 i 22 kwietnia 2010