STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECK (EUROSNACK)


Kapitalizacja 15 891 021    
Kapitał akcyjny: 6 356 408.200    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 31 782 041 Ilość głosów: 31 782 041
5% akcji: 1 589 102.050 5% głosów: 1 589 102.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - subskrypcja prywatna 15.04.2010 0.994 1.1000 0.1000 13.300 1.330 20.07.2010
seria G - subskrypcja prywatna 25.02.2011 9.000 0.0000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 25.02.2011 3.000 0.0000 0.1000
seria I - subskrypcja prywatna 25.02.2011 35.000 0.0000 0.1000
seria F - subskrypcja prywatna 25.02.2011 1.335 0.0000 0.1000
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 22.08.2008 7.000 0.1000 0.1000 7.000 0.700 19.09.2008
seria B - subskrypcja prywatna 16.10.2008 2.106 0.7500 0.1000 9.106 0.911 28.05.2009
seria C - subskrypcja prywatna 30.06.2009 3.200 0.4800 0.1000 12.306 1.231 31.08.2009
seria E - subskrypcja prywatna 15.04.2010 0.050 0.1000 0.1000 13.350 1.335 20.07.2010
seria G - subskrypcja prywatna 20.02.2013 12.224 0.1100 0.1000 26.892 2.689 13.01.2014
obniżenie kapitału 15.12.2014 -0.000 0.0000 0.1000 40.466 4.047 20.02.2015
seria H - subskrypcja prywatna 24.06.2014 13.574 0.1100 0.1000 40.466 4.047 06.10.2014
scalenie akcji 10:1 15.12.2014 0.000 0.0000 1.0000 4.047 4.047 04.05.2015
renominacja akcji 21.12.2015 0.000 0.0000 0.2000 4.047 0.809 12.02.2016
seria I - subskrypcja prywatna 21.12.2015 16.083 0.2200 0.2000 20.130 4.026 25.04.2016
seria J - subskrypcja prywatna 17.06.2016 10.065 0.2200 0.2000 30.195 6.039 29.07.2016
seria F - prawo poboru 8:1 15.04.2011 1.319 0.3000 0.1000 14.669 1.467 23.11.2011
seria K - subskrypcja prywatna 28.06.2017 1.505 0.2200 0.2000
seria K - subskrypcja prywatna 24.06.2019 1.587 0.2200 0.2000 31.782 6.356 03.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Corvus FIZ AN w likwidacji 17.06.2016 4 207 168 13.240 4 207 168 13.240
New Gym SA 04.08.2020 10 372 257 32.640 10 372 257 32.640
Kłopociński Marcin 04.08.2020 12 210 389 38.420 12 210 389 38.420
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.06.2015 sprzedaż Podmiot zależny od członka RN 203 037 po średniej cenie 0,22 zł - 0,25 zł 18 - 25 maja 2015
21.02.2014 kupno insider 805 778 0,11 zł 21.2.2014 r.
21.01.2014 kupno insider 815 495 0,11 zł 21.1.2014 r.
11.02.2013 sprzedaż członek RN 20 000 0,46 zł 18-22.5.2012 r.
10.01.2012 sprzedaż członek RN 113 622 0,01 zł 12.9.2011 r.
10.01.2012 kupno członek RN 20 000 0,3 - 0,34 zł 6 i 16.9.2011 r.
13.01.2011 kupno Patrycja Buchowicz, członek RN 86 956 0,23 zł 22 lipca 2010 r.