STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP (MOSTALPLC)


Kapitalizacja 19 360 000    
Kapitał akcyjny: 20 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 000 000 Ilość głosów: 2 336 940
5% akcji: 100 000.000 5% głosów: 116 847.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - prawo poboru 24.03.1998 1.683 18.0000 10.0000 2.000 20.000 28.05.1998 22.07.1998 15.09.1998
seria A - akcje założycielskie 30.10.1992 0.106 10.0000 10.0000 0.106 1.056 28.05.1998 11.12.1992 01.12.2010
seria B - kapitał rezerwowy na akcyjny 14.03.1998 0.211 10.0000 10.0000 0.317 3.169 28.05.1998 30.03.1998 01.12.2010
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PZU OFE Złota Jesień 31.12.2018 155 613 7.780 155 613 6.650
Mostostal Warszawa SA 17.05.2018 1 240 905 62.050 1 240 905 53.100
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.11.2005 sprzedaż spółka zależna od Raimondo Egginka, członka RN Mostostalu Płock 13 000 po średniej cenie 27,00 i 28,22 zł 9 i 10 listopada 2005
09.06.2005 sprzedaż spółka zależna od Raimondo Egginka, członka RN Mostostalu Płock 2 000 po średniej cenie 27,89 zł 8 czerwca 2005
03.06.2005 sprzedaż Raimondo Eggink, członek RN 37 810 30,04 - 30,70 zł od 27 maja do 1 czerwca 2005
03.06.2005 sprzedaż Raimondo Eggink, członek RN 32 000 30,20 zł 2 czerwca 2005
30.01.2002 sprzedaż Alicja Sulkowska, członek zarządu 4 813 9,50 - 14,20 zł od 7 listopada 2001 do 20 stycznia 2002
29.01.2002 sprzedaż Marek Solka, prokurent 4 097 13,10 zł
17.04.2000 sprzedaż Stanisław Maciąg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 2 000 17,60 zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2000r.
06.04.2000 sprzedaż Andrzej Dąbrowski, Członek Zarządu Spółki 2 000 17,20 - 17,35 zł w okresie od 10 lutego do 30 marca 2000r.
27.07.1999 sprzedaż Wiktor Guzek, Prezes Zarządu Spółki 16 900 19,50 zł 26 lipca 1999 r.
13.07.1999 sprzedaż Włodzimierz Fabczak, Członek Rady Nadzorczej 4 140 27,00 zł 12 lipca 1999 r., dot. akcji imiennych serii A i B, uprzywilejowanych co do głosu (5:1)