STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SCS (STEMCELLS)


Kapitalizacja 49 603 800    
Kapitał akcyjny: 4 133 650.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 41 336 500 Ilość głosów: 43 036 500
5% akcji: 2 066 825.000 5% głosów: 2 151 825.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.11.2010 1.700 0.1000 0.1000 1.700 0.170 09.02.2011
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.11.2010 4.460 0.1000 0.1000 6.160 0.616 09.02.2011
seria C - subskrypcja prywatna 09.03.2011 0.477 6.0000 0.1000 6.637 0.664 21.09.2011
seria D - subskrypcja prywatna 04.03.2013 4.800 0.0000 0.1000 11.437 1.144 17.09.2013
seria E - subskrypcja prywatna 12.11.2013 9.264 0.1000 0.1000
seria F - subskrypcja prywatna 12.11.2013 1.500 0.0000 0.1000 12.937 1.294 13.01.2014
seria G - subskrypcja prywatna 31.12.2014 8.000 0.0000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 18.05.2018 28.400 0.0000 0.1000 41.337 4.134 23.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Cegielski Marek 27.09.2013 1 567 500 3.790 2 242 500 5.210
Muszyński Janisław 23.07.2018 2 107 500 5.100 2 547 500 5.920
Holanowski Rafał 11.12.2015 4 594 447 11.110 4 594 447 10.680
Billow Ltd. 23.07.2018 29 020 021 70.200 29 020 021 67.430