STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTS (NOTORIA)


Kapitalizacja 6 982 500    
Kapitał akcyjny: 1 163 750.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 163 750 Ilość głosów: 1 163 750
5% akcji: 58 187.500 5% głosów: 58 187.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 17.11.2009 0.500 3.6800 1.0000 1.000 1.000 26.01.2010 23.02.2010
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 17.06.2009
seria B - prawo poboru 17.11.2009 0.000 3.6800 1.0000 0.500 0.500 23.02.2010
seria D - subskrypcja prywatna 30.09.2014 0.050 4.4000 1.0000 1.050 1.050 05.03.2015
seria D - subskrypcja prywatna 0.100 4.4000 1.0000 1.150 1.150 13.11.2015
seria E - oferta menedżerska 27.06.2019 0.030 1.0000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.014 0.0000 1.0000 1.164 1.164 25.11.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Barin Orkun 10.05.2016 70 000 6.020 70 000 6.020
Rojewski Marek 28.01.2016 81 754 7.030 81 754 7.030
Krasuski Wiesław 07.08.2012 150 000 12.890 150 000 12.890
Kuryłek Wojciech 05.03.2015 287 533 24.710 287 533 24.710
Artur Sierant 08.01.2020 383 371 32.940 383 371 32.940
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
09.07.2019 inne insider Raport bieżący nr 11/2019
15.04.2019 inne insider Raport bieżący nr 2/2019
22.02.2019 kupno prezes zarządu 4 184 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
22.02.2019 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 1 459 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
22.02.2019 kupno osoba blisko związana z prezesem zarządu 2 990 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 325 6,20 PLN za akcję 2018-09-03
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 200 6,00 PLN za akcję 2018-09-06
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 10 991 3,70 PLN za akcję 2018-11-15
19.11.2018 kupno prezes zarządu 5 432 3,70 PLN za akcję 2018-11-15
19.11.2018 kupno prezes zarządu 4 476 3,70 PLN za akcję 2018-11-15