STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTS (NOTORIA)


Kapitalizacja 6 440 000    
Kapitał akcyjny: 1 150 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 150 000 Ilość głosów: 1 150 000
5% akcji: 57 500.000 5% głosów: 57 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 17.11.2009 0.500 3.6800 1.0000 1.000 1.000 26.01.2010 23.02.2010
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 17.06.2009
seria B - prawo poboru 17.11.2009 0.000 3.6800 1.0000 0.500 0.500 23.02.2010
seria D - subskrypcja prywatna 30.09.2014 0.050 4.4000 1.0000 1.050 1.050 05.03.2015
seria D - subskrypcja prywatna 0.100 4.4000 1.0000 1.150 1.150 13.11.2015
seria E - oferta menedżerska 27.06.2019 0.030 1.0000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Barin Orkun 10.05.2016 70 000 6.090 70 000 6.090
Rojewski Marek 28.01.2016 81 754 7.100 81 754 7.100
Krasuski Wiesław 07.08.2012 150 000 13.040 150 000 13.040
Kuryłek Wojciech 05.03.2015 287 533 25.000 287 533 25.000
Artur Sierant 13.05.2019 353 953 30.780 353 953 30.780
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
09.07.2019 inne insider Raport bieżący nr 11/2019
15.04.2019 inne insider Raport bieżący nr 2/2019
22.02.2019 kupno prezes zarządu 4 184 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
22.02.2019 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 1 459 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
22.02.2019 kupno osoba blisko związana z prezesem zarządu 2 990 4,78 PLN za akcję 2019-02-22
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 325 6,20 PLN za akcję 2018-09-03
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 200 6,00 PLN za akcję 2018-09-06
19.11.2018 kupno wiceprezes zarządu 10 991 3,70 PLN za akcję 2018-11-15
19.11.2018 kupno prezes zarządu 5 432 3,70 PLN za akcję 2018-11-15
19.11.2018 kupno prezes zarządu 4 476 3,70 PLN za akcję 2018-11-15