STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PXM (POLIMEXMS)


Kapitalizacja 603 377 945    
Kapitał akcyjny: 473 237 604.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 236 618 802 Ilość głosów: 236 618 802
5% akcji: 11 830 940.100 5% głosów: 11 830 940.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 18.05.1993 0.035 100.0000 100.0000 0.035 3.536 14.08.1997 14.06.1993 25.10.1998
split 1:50 04.12.1994 0.000 0.0000 2.0000 1.768 3.536 21.01.1995
seria B - prawo poboru 5:3 30.06.1996 1.061 2.0000 2.0000 3.000 6.000 14.08.1997 04.02.1997 15.10.1997
seria C - Konwent SA (zależny od Mostostalu Siedlce) 30.06.1996 0.172 16.0000 0.0000 14.08.1997 04.02.1997 15.10.1997
seria D - Pierwszy Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., Drugi Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., 23.03.1997 0.600 20.0000 2.0000 3.600 7.200 14.08.1997 13.05.1997 15.10.1997
split 1:2 24.05.1997 0.000 0.0000 1.0000 7.200 7.200 27.05.1994
seria E - prawo poboru 3:1 15.10.1999 2.400 15.7000 1.0000 9.600 9.600 17.11.1999 30.12.1999 31.08.2000
połączenie z Mostostal Stalowa Wola SA 26.11.2001 0.000 0.0000 0.0000 15.02.2002
seria F - zamienna: akcjonariusze Polimex-Cekop SA 19.12.2003 8.949 0.0000 1.0000 18.549 18.549 30.06.2004 02.09.2004 01.10.2004
umorzenie akcji 15.12.2004 -3.300 0.0000 1.0000 15.248 15.248 24.05.2005
seria G - oferta menedżerska 31.01.2006 0.762 0.0000 0.0000
seria H - za akcje ZREW SA 04.12.2006 1.033 0.0000 1.0000 16.281 16.281 30.03.2007 20.04.2007
seria I - akcjonariusze Energomontaż-Północ: Sices International BV, Gloria S.a.r.l. 04.12.2006 2.293 110.1300 1.0000 18.574 18.574 19.04.2007 09.05.2007
split 1:25 28.06.2007 0.000 0.0000 0.0400 464.356 18.574 13.08.2007 20.09.2007
seria J - oferta menedżerska 04.07.2008 23.217 0.0000 0.0400
połączenie z EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont sp. z o.o. 12.07.2010 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2010
seria K - połączenie z Energomontaż-Północ SA, Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA 12.07.2010 38.733 0.0000 0.0400 503.089 20.124 11.01.2011 31.12.2010 02.02.2011
seria L - połączenie z Naftobudowa SA 12.07.2010 17.829 0.0000 0.0400 520.918 20.837 11.01.2011 31.12.2010 02.02.2011
podwyższenie kapitału 0.117 0.0000 0.0400 521.035 20.841 09.03.2011
podwyższenie kapitału 0.119 0.0000 0.0400 521.154 20.846 04.04.2011 29.03.2011 27.04.2011
seria O - subskrypcja prywatna 15.10.2012 256.630 0.0000 0.0400
seria M - subskrypcja prywatna 15.10.2012 416.667 0.6000 0.0400 937.821 37.513 22.01.2013 28.06.2013
seria N1 - subskrypcja prywatna 15.10.2012 396.154 0.0000 0.0400 1 333.975 53.359 22.01.2013 28.06.2013
seria N2 - prawo poboru 1:1 15.10.2012 192.308 0.5200 0.0400
seria P - subskrypcja prywatna 12.11.2013 133.394 0.0000 0.0400 1 467.368 58.695 19.12.2013 08.01.2014
seria Q - subskrypcja prywatna 16.01.2014 430.000 1.3000 4.0000
seria R - subskrypcja prywatna 31.07.2014 2 863.588 0.1700 0.0400 4 330.940 173.238 22.10.2014
seria S - subskrypcja prywatna 31.07.2014 2 125.000 0.0400 0.0400
obniżenie kapitału 17.06.2015 -0.000 0.0000 0.0400 4 330.940 173.238 07.07.2015
scalenie akcji 50:1 17.06.2015 0.000 0.0000 2.0000 86.619 173.238 18.09.2015
renumeracja akcji: seria A 17.06.2015 0.000 2.0000 2.0000 18.09.2015
seria T - subskrypcja prywatna 28.12.2016 150.000 2.0000 2.0000 236.619 473.238 21.02.2017
seria U - subskrypcja prywatna 09.03.2017 7.250 2.0000 2.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Bank Pekao SA 22.10.2014 15 076 137 6.370 15 076 137 6.370
Energa SA 21.02.2017 156 000 097 65.930 156 000 097 65.930
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.07.2011 sprzedaż prokurent 210 000 po średniej cenie 3,22 zł 30 czerwca 2011
31.01.2011 sprzedaż prokurent 4 000 po średniej cenie 4,43 zł 2.02.2010 r.
28.01.2010 sprzedaż prokurent 5 000 po średniej cenie 3,63 zł 22 lipca 2009
03.09.2009 kupno członek zarządu 44 500 4,27 zł 31 sierpnia 2009
25.10.2007 sprzedaż prokurent spółki 22 773 11,80 zł
27.08.2007 kupno członek zarządu 1 727 220,31 zł
21.08.2007 kupno członek zarządu 3 500 208,40 zł
13.08.2007 sprzedaż prokurent 1 000 226,50 zł
01.02.2006 sprzedaż członek zarządu 5 070 71,00 zł 27 stycznia 2006
12.01.2006 sprzedaż prokurent 500 68,00 zł 9 stycznia 2006