STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTI (VENTUREIN)


Kapitalizacja 39 985 600    
Kapitał akcyjny: 2 984 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 840 000 Ilość głosów: 29 840 000
5% akcji: 1 492 000.000 5% głosów: 1 492 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
scalenie akcji 10:1 08.05.2008 0.000 0.0000 0.1000 5.000 0.500
zmiana firmy z Venture Incubator SA na Venture Inc SA 30.06.2016 0.000 0.0000 0.0000 19.10.2016
seria A - akcje założycielskie 02.11.2007 50.000 0.0100 0.0100 50.000 0.500 25.09.2017 22.02.2008 06.11.2017
seria B - subskrypcja prywatna 02.03.2010 0.840 0.5000 0.1000 5.840 0.584 25.09.2017 07.05.2010 06.11.2017
seria C - subskrypcja prywatna 23.11.2010 1.000 0.0000 0.1000 6.840 0.684 25.09.2017 24.03.2011 06.11.2017
seria D - subskrypcja prywatna 15.09.2011 1.000 0.1000 0.1000 7.840 0.784 25.09.2017 09.09.2014 06.11.2017
seria E - subskrypcja prywatna 29.06.2015 1.000 0.0000 0.1000 8.840 0.884 25.09.2017 20.10.2015 06.11.2017
seria F - subskrypcja prywatna 25.02.2016 6.000 2.0000 0.1000 14.840 1.484 25.09.2017 01.08.2016 06.11.2017
seria G - subskrypcja otwarta 10.11.2016 15.000 2.0000 0.1000 29.840 2.984 25.09.2017 18.10.2017 06.11.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jarzębowski Maciej 06.10.2017 8 454 667 28.330 8 454 667 28.330
Sitarz Jakub 06.10.2017 8 454 667 28.330 8 454 667 28.330
Ciepły Mariusz 06.10.2017 8 454 667 28.330 8 454 667 28.330
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.10.2017 inne insider Raport bieżący nr 13/2017
05.08.2016 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 20/2016
17.09.2014 darowizna/nabycie insider 500 000 9.9.2014 r.
13.02.2014 kupno insider 415 000 0,1 zł 31.1.2014 r.
31.10.2013 kupno insider 150 000 0,3 zł 25.10.2013 r.
03.02.2011 kupno Maciej Jarzębowski, prezes zarządu, Tomasz Chodorowski członek RN 250 000 0,80 zł 31.01.2011 r.