STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTI (VENTUREIN)


Kapitalizacja 37 300 000    
Kapitał akcyjny: 2 984 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 840 000 Ilość głosów: 29 840 000
5% akcji: 1 492 000.000 5% głosów: 1 492 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
scalenie akcji 10:1 08.05.2008 0.000 0.0000 0.1000 5.000 0.500
zmiana firmy z Venture Incubator SA na Venture Inc SA 30.06.2016 0.000 0.0000 0.0000 19.10.2016
seria A - akcje założycielskie 02.11.2007 50.000 0.0100 0.0100 50.000 0.500 25.09.2017 22.02.2008 06.11.2017
seria B - subskrypcja prywatna 02.03.2010 0.840 0.5000 0.1000 5.840 0.584 25.09.2017 07.05.2010 06.11.2017
seria C - subskrypcja prywatna 23.11.2010 1.000 0.0000 0.1000 6.840 0.684 25.09.2017 24.03.2011 06.11.2017
seria D - subskrypcja prywatna 15.09.2011 1.000 0.1000 0.1000 7.840 0.784 25.09.2017 09.09.2014 06.11.2017
seria E - subskrypcja prywatna 29.06.2015 1.000 0.0000 0.1000 8.840 0.884 25.09.2017 20.10.2015 06.11.2017
seria F - subskrypcja prywatna 25.02.2016 6.000 2.0000 0.1000 14.840 1.484 25.09.2017 01.08.2016 06.11.2017
seria G - subskrypcja otwarta 10.11.2016 15.000 2.0000 0.1000 29.840 2.984 25.09.2017 18.10.2017 06.11.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jarzębowski Maciej 06.10.2017 8 454 667 28.330 8 454 667 28.330
Ciepły Mariusz 06.10.2017 8 454 667 28.330 8 454 667 28.330
Sitarz Jakub 25.02.2020 9 260 941 31.040 9 260 941 31.040
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.10.2017 inne insider Raport bieżący nr 13/2017
05.08.2016 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 20/2016
17.09.2014 darowizna/nabycie insider 500 000 9.9.2014 r.
13.02.2014 kupno insider 415 000 0,1 zł 31.1.2014 r.
31.10.2013 kupno insider 150 000 0,3 zł 25.10.2013 r.
03.02.2011 kupno Maciej Jarzębowski, prezes zarządu, Tomasz Chodorowski członek RN 250 000 0,80 zł 31.01.2011 r.