STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PZU


Kapitalizacja 33 513 327 630    
Kapitał akcyjny: 86 352 300.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 863 523 000 Ilość głosów: 863 523 000
5% akcji: 43 176 150.000 5% głosów: 43 176 150.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - akcje założycielskie 23.12.1991 25.906 312.5000 1.0000 86.352 86.352 30.04.2001
split 1:10 30.06.2015 0.000 0.0000 0.1000 863.523 86.352 21.09.2015
seria A - akcje założycielskie 23.12.1991 60.446 312.5000 1.0000 60.446 60.446 30.04.2001 05.02.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 18.07.2019 41 985 060 4.860 41 985 060 5.000
Skarb Państwa 30.06.2016 295 217 300 34.190 295 217 300 34.190
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.09.2018 kupno Tomasz Kulik 2 847 38,50-43,16 zł za akcję 26.06.2018, 10.09.2018
14.06.2017 kupno BM Alior Bank 21 44,82 zł 12.06.2017
14.06.2017 sprzedaż Alior Bank SA 2 100 44,87 zł za akcję 12.06.2017
21.02.2017 kupno Alior Bank (BM) 124 37,12 zł 17.02.2017
21.02.2017 sprzedaż Alior Bank (BM) 124 37,1 zł za akcję 17.02.2017
06.02.2017 sprzedaż Alior Bank (BM) 185 35,49 zł 01.02.2017
06.02.2017 sprzedaż Alior Bank (BM) 130 35,42 zł 03.02.2017
06.02.2017 kupno Alior Bank (BM) 185 35,49 zł 01.02.2017
06.02.2017 kupno Alior Bank (BM) 130 35,47 zł 03.02.2017
02.02.2017 kupno Alior Bank 326 35,17 zł 30.01.2017