STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AQA (AQUAPOZ)


Kapitalizacja 7 117 665    
Kapitał akcyjny: 857 550.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 857 550 Ilość głosów: 857 550
5% akcji: 42 877.500 5% głosów: 42 877.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 10.02.2009 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 07.04.2009
seria B - subskrypcja prywatna 31.05.2010 0.230 1.0000 1.0000 0.730 0.730 08.07.2010
seria C - subskrypcja prywatna 31.05.2010 0.050 1.0000 1.0000 0.780 0.780 08.07.2010
seria D - subskrypcja prywatna 30.06.2010 0.090 14.0000 1.0000 0.870 0.870 05.08.2010 16.08.2010
seria E - połączeniowa: akcjonariusze Aqua Due sp. z o.o. 02.12.2013 0.698 1.0000 1.0000 1.568 1.568 16.01.2014
umorzenie akcji -0.711 0.0000 0.0000 0.858 0.858 14.10.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Ziemski Sławomir 12.01.2017 42 900 5.000 42 900 5.000
Trigon DM SA 15.05.2012 64 104 7.470 64 104 7.470
Kozikowski, Józef Andrzej 23.06.2015 80 965 9.440 80 965 9.440
Krasicki Bartłomiej 23.06.2015 575 523 67.110 575 523 67.110
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.11.2010 kupno członek zarządu 2 450 32,00 zł 30 listopada 2010