STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTM (OTMUCHOW)


Kapitalizacja 36 714 960    
Kapitał akcyjny: 5 099 300.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 25 496 500 Ilość głosów: 25 496 500
5% akcji: 1 274 825.000 5% głosów: 1 274 825.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A 0.010 50.0000 50.0000 0.010 0.510
seria B 0.014 0.0000 40.0000 0.024 1.214
seria C 08.05.2008 0.010 0.0000 50.0000 0.024 1.190 02.06.2008
split 1:250 11.03.2010 0.000 0.0000 0.2000 8.498 1.700 12.03.2010
seria D - subskrypcja prywatna 25.03.2010 4.250 0.0000 0.2000 12.748 2.550 27.10.2010
połączenie z Otmuchów Inwestycje sp. z o.o. 06.05.2015 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Otmuchów Marketing sp. z o.o. 25.05.2017 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Otmuchów Choco 1 sp. z o.o. 25.05.2017 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Otmuchów Choco 2 sp. z o.o. 25.05.2017 0.000 0.0000 0.0000
seria E - prawo poboru 1:1 05.03.2018 12.748 2.0000 0.2000 25.497 5.099 29.05.2018 31.10.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 2 282 473 8.950 2 282 473 8.950
PZU OFE Złota Jesień 31.12.2018 3 811 104 14.940 3 811 104 14.940
Warsaw Equity Management SA 14.02.2020 16 410 645 64.360 16 410 645 64.360
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
19.12.2018 kupno wiceprezes zarządu 5 000 1,77 zł za akcję 2018-12-17
17.12.2018 kupno Bogusław Szladewski 10 720 1,76 PLN za akcję 2018-12-13
07.12.2018 inne insider Raport bieżący nr 38/2018
19.11.2018 kupno Bogusław Szladewski 10 500 1,83 PLN za akcję 2018-11-16
18.09.2018 kupno prezes zarządu 6 340 1,88 PLN za akcję 2018-09-17
18.09.2018 inne prezes zarządu 4 378 1,83 PLN za akcję 2018-09-17
09.07.2018 inne insider Raport bieżący nr 21/2018
27.06.2018 kupno JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI 1 000 2,33 PLN za akcję 2018-05-25; Raport bieżący nr 17/2018
27.06.2018 kupno JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI 1 000 2,43 PLN za akcję 2018-05-16
26.06.2018 inne insider Raport bieżący nr 16/2018