STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE


Kapitalizacja 100 871 764    
Kapitał akcyjny: 5 757 520.750    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 23 030 083 Ilość głosów: 23 030 083
5% akcji: 1 151 504.150 5% głosów: 1 151 504.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:400 19.03.2010 0.000 0.0000 0.2500 16.000 4.000
zmiana firmy z Zakład Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA na ZUE SA 19.03.2010 0.000 0.0000 0.0000
seria B - subskrypcja prywatna 26.04.2010 6.000 0.0000 0.2500 22.000 5.500 19.10.2010 03.11.2010
seria A - akcje założycielskie 20.05.2002 0.040 100.0000 100.0000 0.040 4.000 30.10.2002 03.11.2010
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA/1 akcja za 9,55 akcji Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA 06.12.2013 1.030 9.0100 0.2500 23.030 5.758 20.12.2013 30.01.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ZUE SA 03.07.2015 264 652 1.140 264 652 1.160
NN Investment Partners TFI SA 12.05.2020 1 150 019 4.990 1 150 019 5.050
MetLife OFE 31.12.2018 1 461 659 6.340 1 461 659 6.340
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 1 712 384 7.430 1 712 384 7.430
Nowak Wiesław 30.01.2014 14 400 320 62.520 14 400 320 62.520
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.01.2016 inne insider Szczegóły: Raport bieżący nr 3/2016
30.12.2011 kupno Maciej Nowak, wiceprezes zarządu 2 702 5,5 - 8,7 zł 13.9 - 29.12.2011 r.
30.12.2011 kupno Magdalena Lis, insider 3 067 5,7 - 8,98 zł 10.10 - 28.12.2011 r.
12.07.2011 kupno Maciej Nowak, wiceprezes zarządu 1 000 10,40 zł 7 lipca 2011
21.01.2011 kupno członek zarządu oraz osoba mająca dostęp do informacji poufnych 817 po cenie 15 zł w dniu 21 września 2010 r. (oferta publiczna)