STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLG (MLPGROUP)


Kapitalizacja 1 267 927 850    
Kapitał akcyjny: 4 528 313.750    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 18 113 255 Ilość głosów: 18 113 255
5% akcji: 905 662.750 5% głosów: 905 662.750
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
obniżenie kapitału 0.000 0.0000 3.2500 0.880 2.860
zmiana firmy z ZNTK SA na MLP Group SA 0.000 0.0000 0.0000
split 1:13 0.000 0.0000 0.2500 11.440 2.860
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 18.02.1995 0.880 10.0000 10.0000 0.880 8.800 18.11.2013
seria B - subskrypcja prywatna 01.12.2008 3.654 0.0000 0.2500 15.094 3.774 31.12.2009 18.11.2013
seria C - subskrypcja publiczna 07.06.2013 3.019 0.0000 0.2500 18.113 4.528 07.10.2013 18.11.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PTE Aegon SA 27.06.2019 1 220 652 6.740 1 220 652 6.740
MetLife OFE 31.12.2018 1 696 900 9.360 1 696 900 9.360
Thesinger Ltd. 29.09.2017 1 771 320 9.780 1 771 320 9.780
Cajamarca Holland BV 25.06.2015 10 319 842 56.970 10 319 842 56.970
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
29.09.2017 inne insider Raport bieżący nr 12/2017