STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EDI (EDINVEST)


Kapitalizacja 27 250 711    
Kapitał akcyjny: 619 334.350    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 386 687 Ilość głosów: 12 386 687
5% akcji: 619 334.350 5% głosów: 619 334.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 22.06.2009 0.000 0.0000 0.0500 23.07.2009
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 22.12.2008 10.000 0.0500 0.0500 10.000 0.500 20.01.2009 20.12.2010
seria B - subskrypcja publiczna 22.04.2010 2.548 0.0000 0.0500 12.548 0.627 30.11.2010 20.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 30.11.2010 0.157 0.0500 0.0500 12.705 0.635 31.12.2010 03.02.2011
obniżenie kapitału 07.06.2018 -0.318 0.0000 0.0500 12.387 0.619 27.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wasilewski Zbigniew 11.10.2019 601 323 4.850 601 323 6.070
PKO TFI SA 11.06.2019 999 590 8.070 999 590 10.090
ED Invest SA 04.09.2019 2 477 337 20.000 2 477 337 20.000
Dyrcz Jerzy 11.10.2019 2 973 018 24.000 2 973 018 30.000
Egierska Zofia 07.10.2019 4 074 921 32.900 4 074 921 41.120
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.09.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 1 057 777 2,50 zł za akcję 04.09.2019
04.09.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 1 057 777 2,50 zł za akcję 04.09.2019
06.04.2017 kupno Jerzy Dyrcz 21 713 2,30 zł za akcję 05.04.2017
05.04.2017 kupno Jerzy Dyrcz 8 133 1,86 zł za akcję 03.04.2017
05.04.2017 kupno Jerzy Dyrcz 24 332 2,05 zł za akcję 04.04.2017
28.02.2017 inne insider Raport bieżący nr 9/2017
22.02.2017 sprzedaż Zbigniew Wasilewski 500 000 2 zł za akcje 21.02.2017
22.02.2017 sprzedaż Marek Uzdowski 500 000 2 zł za akcje 21.02.2017
22.02.2017 kupno Zofia Egierska 1 000 000 2 zł za akcję 21.02.2017
09.02.2017 kupno Zofia Egierska 12 400 2,016 zł 07.02.2017