STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EDI (EDINVEST)


Kapitalizacja 28 489 380    
Kapitał akcyjny: 619 334.350    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 386 687 Ilość głosów: 12 386 687
5% akcji: 619 334.350 5% głosów: 619 334.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 22.06.2009 0.000 0.0000 0.0500 23.07.2009
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 22.12.2008 10.000 0.0500 0.0500 10.000 0.500 20.01.2009 20.12.2010
seria B - subskrypcja publiczna 22.04.2010 2.548 0.0000 0.0500 12.548 0.627 30.11.2010 20.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 30.11.2010 0.157 0.0500 0.0500 12.705 0.635 31.12.2010 03.02.2011
obniżenie kapitału 07.06.2018 -0.318 0.0000 0.0500 12.387 0.619 27.07.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wasilewski Zbigniew 11.10.2019 601 323 4.850 601 323 6.070
PKO TFI SA 11.06.2019 999 590 8.070 999 590 10.090
ED Invest SA 04.09.2019 2 477 337 20.000 2 477 337 20.000
Dyrcz Jerzy 04.12.2019 3 585 650 28.950 3 585 650 36.180
Egierska Zofia 07.10.2019 4 074 921 32.900 4 074 921 41.120
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.12.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 3 415 2,40 zł za akcję 12.12.2019
05.12.2019 kupno Jerzy Dyrcz, wiceprezes zarządu 280 000 2,50 zł za akcję 04.12.2019
05.12.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu Marek Uzdowski 280 000 2,50 zł za akcję 04.12.2019
03.12.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 3 152 2,38 zł za akcję 28.11.2019
03.12.2019 sprzedaż Zbigniew Tomasz Wasilewski - wciperezes zarządu 332 632 2,50 zł za akcję 02.12.2019
02.12.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 124 000 2,50 zł za akcję 28.11.2019
23.10.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 214 2,02 zł za akcję 15.10.2019
23.10.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 4 000 1,96 zł za akcje 09.10.2019
23.10.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 3 650 2,06 zł 18.10.2019
23.10.2019 kupno Robert Fijołek, członek RN 4 500 1,94 zł za akcję 08.10.2019