STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCI


Kapitalizacja 639 405 568    
Kapitał akcyjny: 49 953 560.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 49 953 560 Ilość głosów: 49 953 560
5% akcji: 2 497 678.000 5% głosów: 2 497 678.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 16.07.1999 0.000 1 000.0000 1 000.0000 0.100 03.11.2000 21.07.1999 01.02.2001
seria B - Czechowicz Ventures sp. z o.o. (aport: akcje CCS SA i JTT Computer SA) 30.08.1999 0.020 1 000.0000 1 000.0000 0.020 19.600 03.11.2000 16.11.1999 01.02.2001
seria C - Howell SA 30.08.1999 0.013 1 000.0000 1 000.0000 0.032 32.100 03.11.2000 16.11.1999 01.02.2001
seria D - Howell SA 18.01.2000 0.001 7 100.0000 1 000.0000 0.033 32.600 03.11.2000 28.04.2000 01.02.2001
split 1:1000 26.05.2000 0.000 0.0000 1.0000 32.600 32.600 14.06.2000
seria E - subskrypcja publiczna 26.05.2000 5.200 6.0000 1.0000 37.800 37.800 03.11.2000 29.12.2000 01.02.2001
kapitał docelowy 21.12.2001 2.200 0.0000 1.0000
seria F - za obligacje zamienne 17.05.2004 5.000 6.0000 1.0000
seria G - oferta menedżerska 17.12.2004 2.200 1.1000 1.0000
seria L - subskrypcja prywatna 3.200 7.7000 1.0000 44.657 44.657 22.10.2008
realizacja oferty menedżerskiej 1.467 1.0400 1.0000 39.267 39.267 12.10.2006
realizacja obligacji zamiennych 0.007 0.0000 1.0000 39.970 39.970 25.06.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.696 1.0400 1.0000 39.963 39.963 14.03.2007
seria J - za obligacje zamienne 20.06.2008 8.000 0.0000 1.0000
podwyższenie kapitału 0.265 0.0000 1.0000 44.922 44.922 26.01.2009
seria M 0.111 0.0000 1.0000 45.033 45.033 02.09.2009
seria O 0.462 0.0000 1.0000 45.495 45.495 02.09.2009
seria P - subskrypcja prywatna 14.07.2009 1.818 0.0000 1.0000 47.313 47.313 02.12.2009
seria R - subskrypcja prywatna 0.060 0.0000 1.0000 47.373 47.373 02.04.2010 26.02.2010 26.04.2010
seria I - prawo poboru 12:1 25.09.2008 3.757 0.0000 1.0000
seria N - subskrypcja publiczna 27.01.2009 2.254 0.0000 1.0000
seria V - subskrypcja prywatna 21.12.2010 0.041 0.0000 1.0000
seria T1 - subskrypcja prywatna 21.12.2010 2.350 0.0000 1.0000 54.320 54.320 25.01.2011
seria U - subskrypcja prywatna 21.12.2010 0.010 0.0000 1.0000 57.585 57.585 25.01.2011
podwyższenie kapitału 0.321 0.0000 1.0000 62.347 62.347 27.06.2011
podwyższenie kapitału 2.312 0.0000 1.0000 59.897 59.897 27.06.2011 01.04.2011
podwyższenie kapitału 2.088 0.0000 1.0000 62.025 62.025 27.06.2011 23.05.2011
seria S - subskrypcja prywatna 4.597 0.0000 1.0000 51.970 51.970 12.05.2010 07.11.2011
seria T2 - subskrypcja prywatna 21.12.2010 3.255 0.0000 1.0000 57.575 57.575 25.01.2011 07.11.2011
podwyższenie kapitału 0.041 0.0000 1.0000 59.937 59.937 14.05.2011 07.11.2011
seria I - subskrypcja prywatna 05.06.2012 0.400 0.0000 1.0000
seria Z - subskrypcja prywatna 17.09.2012 5.555 0.0000 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.100 0.0000 1.0000 62.447 62.447 24.01.2014 08.10.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.286 0.0000 1.0000 62.732 62.732 28.05.2015 20.11.2014
zmiana firmy z MCI Management SA na MCI Capital SA 17.11.2015 0.000 0.0000 0.0000 02.12.2015
obniżenie kapitału 17.11.2015 -0.953 0.0000 1.0000 61.780 61.780 02.12.2015
seria A1 - oferta menedżerska 28.06.2016 0.100 1.0000 1.0000
obniżenie kapitału 08.12.2016 -3.027 0.0000 1.0000 58.752 58.752 15.12.2016
obniżenie kapitału 05.06.2017 -5.899 0.0000 1.0000 52.853 52.853 23.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.033 0.0000 1.0000 52.887 52.887 23.02.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.033 0.0000 1.0000 52.920 52.920 02.10.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.033 0.0000 1.0000 52.954 52.954 12.06.2019
obniżenie kapitału 28.11.2019 -3.000 0.0000 1.0000 49.954 49.954 21.02.2020
połączenie z MCI Fund Management sp. z o.o. 0.000 0.0000 0.0000 21.02.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
MCI Capital SA 21.02.2020 945 259 1.890 945 259 2.050
Czechowicz Tomasz 20.08.2018 37 983 170 76.040 37 983 170 77.500
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.06.2019 inne insider Raport bieżący nr 15/2019
06.06.2019 inne insider Raport bieżący nr 11/2019
22.05.2019 inne insider Raport bieżący nr 9/2019
02.10.2018 kupno insider Raport bieżący nr 32/2018
30.11.2017 kupno MCI Management 2 165 199 9,80 zł 27.11.2017
30.11.2017 kupno MCI Management 464 801 9,80 zł 27.11.2017
21.11.2017 inne insider Raport bieżący nr 83/2017
06.10.2017 kupno MCI Management 979 224 9,76 zł 04.10.2017
03.10.2017 kupno MCI Management 381 756 8,80 zł 28.09.2017
29.09.2017 sprzedaż Ewa Ogryczak 17 575 8,50 zł 28.09.2017