STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPF (OPENFIN)


Kapitalizacja 78 818 062    
Kapitał akcyjny: 743 566.620    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 74 356 662 Ilość głosów: 74 356 662
5% akcji: 3 717 833.100 5% głosów: 3 717 833.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500 25.02.2004
seria D - subskrypcja prywatna 25.02.2011 0.596 0.0000 0.0100
split 1:100 24.11.2010 0.000 0.0000 0.0100 50.000 0.500 03.12.2010 05.04.2011
seria C - subskrypcja publiczna 24.11.2010 4.250 18.0000 0.0100 54.250 0.543 07.04.2011
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.107 0.0000 0.0100 54.357 0.544 18.11.2013 18.10.2013
połączenie z HB Finanse sp. z o.o. 14.01.2016 0.000 0.0000 0.0000 27.01.2016
seria E - prawo poboru 1:0,36794017 29.08.2016 0.000 1.1600 0.0100
seria E - subskrypcja publiczna 15.05.2017 4.204 1.1600 0.0100 58.561 0.586 30.06.2017
seria F - subskrypcja prywatna 15.05.2017 15.796 1.1600 0.0100 74.357 0.744 30.06.2017
zmiana oznaczenia akcji: seria A 07.02.2019 0.000 0.0000 0.0600
obniżenie kapitału 07.02.2019 -0.000 0.0000 0.0100 74.357 0.744 28.02.2019
scalenie akcji 6:1 07.02.2019 0.000 0.0000 0.0600 12.393 0.744 04.03.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Open Finance SA 07.02.2019 1 0.000 1 0.000
Aviva OFE Aviva Santander SA 31.12.2017 4 800 000 6.460 4 800 000 6.460
Idea Money SA 30.06.2017 13 175 847 17.720 13 175 847 17.720
Getin Noble Bank SA 30.06.2017 31 905 600 42.910 31 905 600 42.910
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 3 000 1,52 PLN za akcję 2019-07-10
11.07.2019 sprzedaż podmiot związany z członkiem RN 8 1,51 zł za akcję 2019-07-09
11.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 1 000 1,48 PLN za akcję 2019-07-09
11.07.2019 sprzedaż podmiot związany z członkiem RN 3 819 1,52914 PLN za akcję 2019-07-10
09.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 2 000 1,515 PLN za akcję 2019-07-05
09.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 600 1,50833 PLN za akcję 2019-07-08
05.07.2019 sprzedaż podmiot związany z członkiem RN 2 050 1,53488 PLN za akcję 2019-07-04
05.07.2019 sprzedaż podmiot związany z członkiem RN 984 1,51102 PLN za akcję 2019-07-03
05.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 200 1,52 PLN za akcję 2019-07-04
03.07.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 818 1,48 PLN za akcję 2019-07-01