STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

1AT (ATAL)


Kapitalizacja 1 331 782 584    
Kapitał akcyjny: 193 573 050.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 38 714 610 Ilość głosów: 40 214 610
5% akcji: 1 935 730.500 5% głosów: 2 010 730.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - założycielskie 17.07.2006 0.050 0.0000 10.0000 0.050 0.500
split 1:2 05.04.2011 0.000 0.0000 5.0000 32.215 161.073 22.06.2011
seria B - subskrypcja prywatna 22.10.2006 16.057 0.0000 10.0000 16.107 161.073 21.05.2015 30.11.2006 23.07.2015
renumeracja akcji: seria A, B i C 05.04.2011 0.000 5.0000 5.0000 22.06.2011 23.07.2015
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 14.05.2014 0.000 0.0000 5.0000 32.215 161.073 21.05.2015 30.05.2014 23.07.2015
seria E - subskrypcja publiczna 15.12.2014 6.500 22.0000 5.0000 38.715 193.573 21.05.2015 23.06.2015 23.07.2015
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA 31.08.2015 0.000 0.0000 0.0000 01.10.2015
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. 25.05.2016 0.000 0.0000 0.0000 30.06.2016
połączenie z Atal sp. z o.o. 24.04.2017 0.000 0.0000 0.0000 31.05.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Rockbridge TFI SA 14.01.2019 2 009 918 5.190 2 009 918 5.000
Juroszek Zbigniew 21.05.2015 32 214 610 83.210 33 714 610 83.830
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
14.09.2018 kupno członek zarządu 120 000 29 zł za akcję 13.09.2018
15.09.2015 kupno insider Szczegóły w raporcie bieżącym nr 31/2015
19.06.2015 kupno insider 36 853 Szczegóły w raporcie nr 9/2015
11.06.2015 kupno Osoba pełniąca funkcję kierowniczą 11 321 po cenie 22 zł 11 czerwca 2015
11.06.2015 kupno Członek zarządu 11 321 po cenie 22 zł 11 czerwca 2015