STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM Pekao (dawniej CDM Pekao S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABE (ABPL)


Kapitalizacja 304 327 707    
Kapitał akcyjny: 16 187 644.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 16 187 644 Ilość głosów: 17 500 644
5% akcji: 809 382.200 5% głosów: 875 032.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - Przybyło Andrzej 1.313 0.0000 1.0000 4.043 4.043
seria C 3.944 0.0000 1.0000 7.987 7.987
seria A - przekształcenie PH w SA 2.730 1.0000 1.0000 2.730 2.730 25.08.2006 21.09.2006
seria D 0.202 0.0000 1.0000 8.189 8.189 25.08.2006 21.09.2006
seria E 1.911 0.0000 1.0000 10.100 10.100 25.08.2006 21.09.2006
seria F - subskrypcja publiczna 30.05.2006 1.600 11.5000 1.0000 11.700 11.700 25.08.2006 10.10.2006 16.11.2006
seria H - subskrypcja prywatna 21.09.2007 0.644 0.0000 1.0000
seria J - oferta menedżerska 21.09.2007 0.402 0.0000 1.0000
realizacja oferty menedżerskiej 0.076 0.0000 1.0000 16.026 16.026 06.05.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.269 0.0000 1.0000 16.295 16.295 18.05.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.039 0.0000 1.0000 16.334 16.334 15.06.2011 29.08.2011
obniżenie kapitału 14.12.2011 -0.146 0.0000 1.0000 16.188 16.188 24.02.2012 13.01.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 4.250 26.0000 1.0000 15.950 15.950 30.10.2007 20.11.2007
seria G - oferta menedżerska 30.05.2006 0.290 1.0000 1.0000
seria K - oferta menedżerska 21.09.2007 0.115 0.0000 1.0000
seria I - subskrypcja prywatna 21.09.2007 5.356 26.0000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PZU OFE "Złota Jesień" 31.12.2018 995 549 6.150 995 549 5.680
Aviva Investors Poland TFI SA 30.06.2018 1 064 443 6.580 1 064 443 6.080
PTE Aegon SA 31.12.2018 1 112 914 6.000 1 112 914 6.000
Przybyło Andrzej 16.11.2009 1 316 200 8.130 2 629 200 15.020
Przybyło Iwona 20.11.2013 1 749 052 10.800 1 749 052 9.990
Aviva OFE Aviva Santander SA 31.12.2018 2 297 054 14.190 2 297 054 13.120
NN OFE 31.12.2018 2 551 893 15.760 2 551 893 14.580
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.01.2015 sprzedaż insider 15 000 po średniej cenie 32,10 zł 22 stycznia 2015
22.11.2013 sprzedaż członek RN 1 195 000 30 zł 20.11.2013 r.
02.09.2010 sprzedaż członek zarządu 29 000 18,20 - 19,30 zł 9, 30 i 31 sierpnia 2010
10.07.2009 kupno spółka 3 500 8,12 zł