STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VER (MPLVERBUM)


Kapitalizacja 5 475 555    
Kapitał akcyjny: 244 444.400    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 444 444 Ilość głosów: 3 444 444
5% akcji: 122 222.200 5% głosów: 172 222.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.11.2010 1.000 0.1000 0.1000 1.000 0.100 15.12.2010
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.11.2010 1.000 0.1000 0.1000 2.000 0.200 15.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 21.12.2010 0.444 2.2500 0.1000 2.444 0.244 22.02.2011 21.02.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zieliński Tadeusz 07.02.2011 820 000 33.540 1 230 000 35.700
Katański Marcin 30.01.2013 1 184 550 48.450 1 774 550 51.510
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.11.2012 kupno prezes zarządu 2 000 0,57 - 0,73 zł 25 - 31.10.2012 r.