STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GEN (GENOMED)


Kapitalizacja 34 618 086    
Kapitał akcyjny: 132 130.100    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 321 301 Ilość głosów: 2 540 301
5% akcji: 66 065.050 5% głosów: 127 015.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1.219 0.1000 0.1000 1.219 0.122 30.12.2010
seria B - subskrypcja prywatna 11.02.2011 0.102 0.0000 0.1000 1.321 0.132 12.04.2011
podział akcji serii A 29.06.2012 0.000 0.0000 0.1000
podział akcji serii A 30.06.2016 0.000 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Migdalski Andrzej 17.05.2011 64 000 4.840 128 000 5.030
Pałucha, Andrzej Henryk 17.05.2011 74 000 5.600 148 000 5.820
Wach Iwona 17.05.2011 74 000 5.600 148 000 5.820
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 11.06.2018 117 640 8.900 227 140 8.940
Zagulski Marek 11.06.2018 268 674 20.330 530 674 20.890
Diagnostyka sp. z o.o. 24.06.2019 536 389 40.600 536 389 21.120
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.07.2019 kupno członek zarządu 55 24,60-25 zł za akcję 05-09.07.2019
28.06.2019 kupno członek RN 30 25 zł za akcję 28.06.2019
28.06.2019 kupno członek RN 173 24,40 zł za akcję 26.06.2019
03.06.2019 kupno członek zarządu 600 20,60 za akcję 2019-05-29
03.06.2019 kupno członek zarządu 868 20,20 PLN za akcję 2019-05-30
03.06.2019 kupno członek zarządu 350 20,40 zł za akcję 30.05.2019
03.06.2019 kupno członek zarządu 10 20,20 zł za akcję 31.05.2019
31.05.2019 inne insider Raport bieżący nr 11/2019
15.04.2019 kupno członek zarządu 200 22,80 PLN za akcję 2019-04-11
15.04.2019 kupno członek zarządu 90 23,20 PLN za akcję 2019-04-11