STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC (GRUPAREC)


Kapitalizacja 24 780 078    
Kapitał akcyjny: 1 376 671.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 376 671 Ilość głosów: 1 861 671
5% akcji: 68 833.550 5% głosów: 93 083.550
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 02.06.2010 0.100 0.0000 1.0000 0.100 0.100 21.06.2010
seria B - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.700 0.0000 1.0000 0.800 0.800 17.09.2010
seria C - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.200 0.0000 1.0000 1.000 1.000 17.09.2010
renumeracja akcji serii A i B 22.10.2010 0.000 1.0000 1.0000 30.11.2010
seria D - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.155 1.0000 1.0000 1.155 1.155 13.12.2010 17.09.2010
seria E - subskrypcja prywatna 22.10.2010 0.222 14.2000 1.0000 1.377 1.377 13.12.2010 30.11.2010
seria F - subskrypcja prywatna 14.02.2012 0.072 0.0000 1.0000
seria F - subskrypcja prywatna 27.03.2019 0.275 21.8000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jasiewicz, Maciej Paweł 12.08.2016 161 515 11.730 161 515 8.680
Stachowiak Roman 17.12.2014 867 023 62.970 1 352 023 72.620
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
12.07.2019 kupno przewodniczący RN 9 162 21,80 PLN za akcję 2019-07-10