STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC (GRUPAREC)


Kapitalizacja 39 978 521    
Kapitał akcyjny: 1 652 005.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 652 005 Ilość głosów: 2 137 005
5% akcji: 82 600.250 5% głosów: 106 850.250
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 02.06.2010 0.100 0.0000 1.0000 0.100 0.100 21.06.2010
seria B - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.700 0.0000 1.0000 0.800 0.800 17.09.2010
seria C - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.200 0.0000 1.0000 1.000 1.000 17.09.2010
renumeracja akcji serii A i B 22.10.2010 0.000 1.0000 1.0000 30.11.2010
seria D - subskrypcja prywatna 18.08.2010 0.155 1.0000 1.0000 1.155 1.155 13.12.2010 17.09.2010
seria E - subskrypcja prywatna 22.10.2010 0.222 14.2000 1.0000 1.377 1.377 13.12.2010 30.11.2010
seria F - subskrypcja prywatna 14.02.2012 0.072 0.0000 1.0000
seria F - subskrypcja prywatna 27.03.2019 0.275 21.8000 1.0000 1.652 1.652 19.09.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jasiewicz, Maciej Paweł 12.08.2016 161 515 9.780 161 515 7.560
Gałęski Piotr 19.09.2019 291 219 17.630 291 219 13.630
Stachowiak Roman 17.12.2014 867 023 52.480 1 352 023 63.270
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
08.10.2019 kupno przewodniczący RN 10 000 20,40 PLN za akcję 2019-10-07
12.07.2019 kupno przewodniczący RN 9 162 21,80 PLN za akcję 2019-07-10