STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CSY


Kapitalizacja 327 240 000    
Kapitał akcyjny: 32 400 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 400 000 Ilość głosów: 32 400 000
5% akcji: 1 620 000.000 5% głosów: 1 620 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 31.08.2010 4.940 1.0000 1.0000 4.940 4.940 11.10.2010
seria B - subskrypcja prywatna 14.10.2010 2.260 1.0000 1.0000 7.200 7.200 29.11.2010
seria C - prawo poboru 2:1 21.10.2013 3.600 1.0000 1.0000 10.800 10.800 25.03.2014
seria D - subskrypcja prywatna 06.10.2015 21.600 0.0000 1.0000 32.400 32.400 19.12.2015
seria E - subskrypcja prywatna 26.04.2016 8.000 0.0000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zastal SA 22.12.2015 29 031 028 89.600 29 031 028 89.600
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.01.2016 kupno podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej Spółki 1 477 100 po cenie 5,01 złotych za sztukę 30.11.2015
04.01.2016 kupno podmiot powiązany z Członkiem Zarządu 21 600 000 po cenie 1,00 złotych za sztukę 18.12.2015
02.04.2014 sprzedaż insider 1 210 600 4,73 zł 25.3.2014 r.
03.05.2011 sprzedaż członek RN 5 000 1,91 zł 21.04.2011 r.
05.01.2011 sprzedaż członek RN 5 000 2,72 zł 28 grudnia 2010