STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INP (INPRO)


Kapitalizacja 182 582 400    
Kapitał akcyjny: 4 004 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 40 040 000 Ilość głosów: 40 040 000
5% akcji: 2 002 000.000 5% głosów: 2 002 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
zmiana firmy z PB Inpro SA na Inpro SA 09.06.2008 0.000 0.0000 0.0000 26.06.2008
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.02.2008 30.030 0.1000 0.1000 30.030 3.003 21.12.2010 29.05.2008 22.03.2011
seria B - subskrypcja publiczna 11.08.2010 10.010 6.6000 0.1000 40.040 4.004 21.12.2010 22.03.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 7 170 005 17.900 7 170 005 17.900
Stefaniak Piotr 14.10.2013 8 460 000 21.120 8 460 000 21.120
Lewiński Zbigniew 11.10.2013 9 460 000 23.000 9 460 000 23.000
Maraszek Krzysztof 21.12.2010 10 010 000 25.000 10 010 000 25.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.10.2013 sprzedaż członek zarządu 550 000 4,5 zł 11.10.2013 r.