STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIE (CIECH)


Kapitalizacja 1 833 956 833    
Kapitał akcyjny: 263 499 545.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 52 699 909 Ilość głosów: 52 699 909
5% akcji: 2 634 995.450 5% głosów: 2 634 995.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 30.05.1995 0.021 5.0000 5.0000 0.021 0.105 30.11.2004 01.09.1999 10.02.2005
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 02.04.1996 19.775 5.0000 5.0000 19.796 98.982 30.11.2004 21.05.1996 10.02.2005
seria D - prawo poboru 28:23 28.10.2010 23.000 19.2000 5.0000 51.000 255.001 14.03.2011 30.03.2011
seria E - Skarb Państwa 30.06.2011 1.700 26.0600 5.0000 52.700 263.501 10.08.2011
umorzenie akcji 21.05.1996 -0.000 0.0000 5.0000 19.796 98.980
seria C - subskrypcja publiczna 19.05.2004 8.204 24.0000 5.0000 28.000 140.001 30.11.2004 16.02.2005 02.03.2005
seria F - połączenie z Soda Mątwy SA i Janikosoda SA 07.11.2011 0.000 0.0000 5.0000 52.700 263.501 25.01.2013
obniżenie kapitału 22.05.2013 -0.000 20.0000 5.0000 52.700 263.501 21.06.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 28.01.2019 3 900 000 7.400 3 900 000 7.400
Kulczyk Investments SA 09.06.2014 26 952 052 51.140 26 952 052 51.140
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.07.2015 kupno osoba wchodząca w skład organu zarządzającego 29 626 po średniej cenie 63,07 zł 14 lipca 2015
17.07.2015 kupno osoba wchodząca w skład organu zarządzającego 1 181 po średniej cenie 63,40 zł 15 lipca 2015
17.07.2015 kupno osoba wchodząca w skład organu zarządzającego 20 693 po średniej cenie 65,32 zł 16 lipca 2015 roku
28.10.2014 kupno insider 5 555 40,5 zł 27.10.2014 r.
13.10.2014 kupno insider 6 978 39,93 zł 10.10.2014 r.
13.10.2014 kupno insider 3 022 40,10 zł 9.10.2014 r.
25.09.2014 kupno insider 175 39 zł 19.9.2014 r.
29.07.2014 kupno insider 5 000 36 zł 22.7.2014 r.
29.07.2014 kupno insider 9 000 36,02 zł 23.7.2014
29.07.2014 kupno insider 17 069 34,95 - 36,22 zł 24.7.2014 r.