STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HOR (HORTICO)


Kapitalizacja 17 614 635    
Kapitał akcyjny: 5 871 545.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 11 743 090 Ilość głosów: 11 743 090
5% akcji: 587 154.500 5% głosów: 587 154.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 18.06.2008 9.384 0.0000 0.5000 9.384 4.692 30.06.2008
seria B - subskrypcja prywatna 26.08.2010 1.800 2.4000 0.5000 11.184 5.592
seria C - subskrypcja prywatna 15.09.2015 0.559 3.0000 0.5000 11.743 5.872 06.11.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Santander Inwestycje sp. z o.o. 31.03.2011 749 918 6.380 749 918 6.380
Bender Robert 22.12.2010 1 412 544 12.020 1 412 544 12.020
Guszał Andrzej 23.04.2016 2 735 137 23.290 2 735 137 23.290
Kolasa Paweł 30.06.2017 5 318 491 45.290 5 318 491 45.290
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.02.2017 kupno PAWEŁ KOLASA 88 685 2,20 zł za akcję 2017-02-24
18.11.2015 inne członek RN 11 928 po cenie emisyjnej 3,00 zł 07.10.2015
18.11.2015 inne wiceprezes zarządu 47 472 po cenie emisyjnej 3,00 zł 07.10.2015
18.11.2015 inne prezes zarządu 22 806 po cenie emisyjnej 3,00 zł 07.10.2015
05.03.2015 kupno Prezes zarządu 4 500 2,42 zł - 3,42 zł 09.02.2015 r. - 04.03.2015 r.
28.01.2015 kupno Prezes zarządu 1 852 2,68 zł 13.01.2015 r
28.01.2015 sprzedaż Prezes Zarządu 510 2,94 zł 22.12.2014 r.
28.01.2015 kupno Prezes Zarządu 4 658 po średniej cenie 2,86 zł 22.12.2014 r
07.07.2014 kupno insider 1 787 2,9 zł 4.7.2014 r.
03.01.2013 kupno prezes Paweł Kolasa 1 000 2,11 zł 28.12.2012 r.