STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FOR (FOREVEREN)


Kapitalizacja 182 240 000    
Kapitał akcyjny: 10 880 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 27 200 000 Ilość głosów: 27 200 000
5% akcji: 1 360 000.000 5% głosów: 1 360 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 04.08.2010 0.375 0.4000 0.4000 0.375 0.150 19.01.2011 21.09.2010
seria C - subskrypcja prywatna 22.10.2010 0.005 0.4000 0.4000 0.428 0.171 19.01.2011 10.12.2010
seria D - subskrypcja prywatna 22.10.2010 0.108 8.1500 0.4000 0.536 0.214 19.01.2011 10.12.2010
seria B - akcje założycielskie 04.08.2010 0.048 6.6700 0.4000 0.423 0.169 19.01.2011 21.09.2010
seria E - prawo poboru 1:7 21.03.2011 3.750 0.4000 0.4000 4.286 1.714 25.05.2011
seria F - prawo poboru 5:3 30.11.2011 2.571 0.4000 0.4000 6.857 2.743 22.02.2012
seria G - subskrypcja prywatna 16.03.2012 0.074 3.0000 0.4000 6.930 2.772 18.10.2012
seria H - subskrypcja prywatna 18.10.2012 0.098 0.0000 0.4000 7.028 2.811 14.12.2012
seria I - subskrypcja prywatna 18.10.2012 0.304 0.0000 0.4000 7.332 2.933 14.12.2012
seria J - subskrypcja prywatna 21.01.2013 1.168 0.7000 0.4000 8.500 3.400 29.03.2013
seria K - subskrypcja prywatna 25.09.2013 1.500 0.4000 0.4000 10.000 4.000 28.01.2014
seria L - zamienna: akcjoanriusze Madman Theory Games SA 20.11.2014 9.961 0.0000 0.4000 19.961 7.984 11.12.2014
seria M - subskrypcja prywatna 25.05.2015 1.539 0.4000 0.4000 21.500 8.600 07.09.2015
seria N - subskrypcja prywatna 15.12.2015 0.461 0.4500 0.4000 21.961 8.784 12.02.2016 30.09.2016
seria O - subskrypcja otwarta 01.12.2016 3.139 0.5500 0.4000 25.100 10.040 21.12.2016
seria P - subskrypcja prywatna 13.02.2017 2.100 1.1000 0.4000 27.200 10.880 09.03.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Dębicki Zbigniew 23.12.2016 1 725 955 6.350 1 725 955 6.350
MBM Concept Lab sp. z o.o. 25.07.2018 1 871 360 6.880 1 871 360 6.880
Maciąg Grzegorz 28.06.2019 2 627 000 9.660 2 627 000 9.660
Bednarski Marek 20.01.2020 7 290 749 26.800 7 290 749 26.800
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.11.2018 kupno Zbigniew Dębicki 69 848 1,43 zł za akcję 2 listopada 2018
29.01.2014 sprzedaż przewodniczący RN 63 800 0,37 zł 21.1.2014 r.
20.01.2014 sprzedaż przewodniczący RN 103 000 0,39 zł 14.1.2014 r.
08.04.2013 kupno prezes zarządu 27 143 0,7 zł 29.3.2013 r.
13.12.2012 kupno Zbigniew Dębicki, prezes zarządu 3 100 0,93 zł 13.12.2012 r.
23.10.2012 kupno przewodniczący RN 64 290 3 zł 18.10.2012 r.
31.07.2012 kupno przewodniczący RN 60 000 1,75 zł 26.7.2012 r.
28.02.2012 sprzedaż insider 43 919 1.96 - 2.01 zł 22-24.2.2012 r.
10.01.2012 sprzedaż Zbigniew Dębicki, prezes zarządu 212 000 0,77 zł 10.1.2012 r. prawa poboru
18.10.2011 sprzedaż Marcin Biniaś 10 000 6 - 6,3 zł 30.9 - 3.10.2011 r.