STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWC (JWCONSTR)


Kapitalizacja 243 474 874    
Kapitał akcyjny: 17 771 888.600    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 88 859 443 Ilość głosów: 88 859 443
5% akcji: 4 442 972.150 5% głosów: 4 442 972.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - oferta menedżerska 22.03.2007 1.538 71.0000 0.2000
Seria A - 3 emisje od 2000 roku 16.02.2007 51.250 0.0000 0.2000 51.250 10.250 09.05.2007 28.02.2007 04.06.2007
seria B - subskrypcja publiczna 22.03.2007 3.448 0.0000 0.2000 54.698 10.940 14.05.2007 27.06.2007 06.07.2007
seria D - subskrypcja prywatna 18.05.2010 6.900 0.0000 0.2000
umorzenie akcji 18.05.2010 -0.625 0.0000 0.2000 54.073 10.815 01.07.2010
połączenie z Construction Invest sp. z o.o., Project 55 sp. z o.o., Inrerlokum sp. z o.o., Stadnina Mazowiecka sp. z o.o. 29.06.2011 0.000 0.0000 0.0000 29.07.2011
połączenie z JWCH Budownictwo Drogowe sp. z o.o. 22.10.2012 0.000 0.0000 0.0000 31.10.2012
połączenie z JW Projekt sp. z o.o. 22.10.2012 0.000 0.0000 0.0000 31.10.2012
połączenie z Architects Polska sp. z o.o. 22.10.2012 0.000 0.0000 0.0000 31.10.2012
seria C - prawo poboru 4:3 09.04.2014 34.786 3.1500 0.2000 88.859 17.772 30.09.2014
połączenie z Lokum sp. z o.o., J.W. 6 sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o. 1 SKA i J.W. Group sp. z o.o. 2 SKA 25.05.2015 0.000 0.0000 0.0000 03.07.2015
połączenie ze spółkami zależnymi 28.03.2018 0.000 0.0000 0.0000 20.09.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
J.W. Construction Holding SA 06.02.2020 5 996 429 6.750 5 996 429 7.240
Wojciechowski Józef 27.12.2019 82 412 848 92.750 82 412 848 99.460
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.12.2019 kupno insider 4 405 231 2,99 zł za akcję 27.12.2019
05.12.2019 kupno nabycie akcji przez podmiot zależny 4 371 2,88-2,96 zł za akcję 03-05.12.2019
05.12.2019 kupno nabycie akcji przez podmiot zależny 2 914 2,88-2,97 zł za akcję 29.11-02.12.2019
03.12.2019 kupno Józef K. Wojciechowski - przewodniczący RN 2 914 2,88-2,97 zł za akcję 29.11.2019-02.12.2019
22.11.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 3 164 2,87-2,90 zł za akcję 19-21.11.2019
19.11.2019 kupno przewodniczący RN 2 914 2,85-2,87 zł za akcję 15-18.11.2019
16.10.2019 inne insider Raport bieżący nr 50/2019
14.10.2019 kupno przewodniczący RN (J.K. Wojciechowski) 2 914 2,85-2,92 zł za akcję 10-11.10.2019
10.10.2019 kupno osoba pełniaca ob. zarządcze 3 019 2,86-2,92 zł za akcję 07-09.10.2019
07.10.2019 kupno przewodniczący RN 2 914 2,84-2,88 zł za akcję 03-04.10.2019