STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP (PKPCARGO)


Kapitalizacja 584 021 398    
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 44 786 917 Ilość głosów: 44 786 917
5% akcji: 2 239 345.850 5% głosów: 2 239 345.850
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 29.06.2001 0.001 1 000.0000 1 000.0000 0.001 0.500 17.07.2001
seria F 0.025 0.0000 1 000.0000 0.025 25.086 01.04.2010
seria G 0.054 0.0000 1 000.0000 0.079 78.597 01.10.2010
seria I 0.068 0.0000 1 000.0000 0.168 168.270 17.12.2010
seria H 0.021 0.0000 1 000.0000 0.100 99.885 19.11.2010
seria J 0.029 0.0000 1 000.0000 0.198 197.750 20.09.2011
seria K 0.018 0.0000 1 000.0000 0.215 215.400 17.01.2012
seria L 08.07.2013 0.000 0.0000 1 000.0000 0.215 215.401
renominacja akcji 08.07.2013 0.000 0.0000 750.0000 2.889 2 166.901
scalenie akcji 15:1 08.07.2013 0.000 0.0000 50.0000 43.338 2 166.901
renumeracja akcji: seria A i B 08.07.2013 0.000 50.0000 50.0000 43.338 2 166.901
seria C - akcje pracownicze 1.449 50.0000 50.0000 44.787 2 239.346 25.04.2014 06.11.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Aviva OFE Aviva Santander 26.06.2019 4 123 000 9.210 4 123 000 9.210
NN OFE 26.05.2020 6 832 083 15.250 6 832 083 15.250
PKP SA 18.06.2014 14 784 194 33.010 14 784 194 33.010
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
20.02.2019 kupno prezes zarządu 1 500 43,57 zł za akcję 18.02.2019
10.12.2018 kupno prezes zarządu PKP Cargo 1 000 44,40 zł za akcję 06.12.2018
15.07.2014 kupno Jakub Karnowski, przewodniczący RN 412 77 zł 14.7.2014 r.
11.07.2014 kupno insider szczegóły transakcji w raporcie 44/2014
13.02.2014 kupno insider 245 68 zł 25.10.2013 r.
15.01.2014 kupno insider 258 85,35 - 86,21 zł 13-14.1.2014 r.
05.11.2013 kupno insider 245 68 zł 25.10.2013 r.
05.11.2013 sprzedaż insider 245 80,62 zł 30.10.2013 r.
31.10.2013 kupno insiderzy, prezes 910 68 zł 4.10.2013 r.
31.10.2013 kupno Adam Purwin 245 68 zł 31.10.2013 r.