STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTC (BLKCHNLAB)


Kapitalizacja 4 756 400    
Kapitał akcyjny: 517 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 170 000 Ilość głosów: 5 170 000
5% akcji: 258 500.000 5% głosów: 258 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 21.01.2011 3.450 0.1000 0.1000 3.450 0.345 31.01.2011
seria B - subskrypcja prywatna 01.02.2011 1.000 1.7000 0.1000 4.450 0.445 08.03.2011
seria C - subskrypcja prywatna 12.09.2011 0.320 2.5000 0.1000 4.770 0.477 03.10.2011
seria D - oferta menedżerska 28.10.2011 0.400 0.1000 0.1000
seria D - subskrypcja prywatna 28.06.2013 0.200 0.1000 0.1000 4.970 0.497 10.09.2013
seria E - subskrypcja prywatna 26.06.2014 0.200 0.1000 0.1000 5.170 0.517 28.10.2014
seria F - subskrypcja prywatna 29.06.2015 0.200 0.0000 0.1000
seria G - subskrypcja prywatna 29.06.2016 0.200 0.1000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 28.03.2018 10.000 0.0000 0.1000
zmiana firmy z Domenomania.pl SA na Blockchain Lab SA 28.03.2018 0.000 0.0000 0.0000 23.10.2018
zmiana firmy z Blockchain Lab SA na BTC Studios SA 25.09.2019 0.000 0.0000 0.0000
seria H - subskrypcja prywatna 25.09.2019 1.713 0.5000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wolski Jacek 06.11.2019 363 498 7.030 363 498 7.030
Chomicz Aleksander 03.01.2018 398 075 7.700 398 075 7.700
Mobilum Ltd. 22.03.2018 3 700 000 71.570 3 700 000 71.570
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.10.2014 kupno insider 100 000 0,1 zł 14-26.6.2014 r.
28.10.2014 kupno insider 100 000 0,1 zł 21.10.2014 r.
14.11.2011 kupno Marcin Misztal, prezes zarządu 12 010 1,33 zł 15.11.2011 r.
14.10.2011 kupno Marcin Misztal, prezes zarządu 18 366 1,06 zł 13.10.2011 r.