STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SCO (SCOPAK)


Kapitalizacja 313 694    
Kapitał akcyjny: 11 837 500.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 918 750 Ilość głosów: 7 222 000
5% akcji: 295 937.500 5% głosów: 361 100.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.08.2010 10.426 0.2500 0.2500 10.426 2.607 06.10.2010
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.08.2010 32.374 0.2500 0.2500 42.800 10.700 14.09.2012 06.10.2010 17.06.2013
seria C - subskrypcja prywatna 23.12.2010 4.550 2.7400 0.2500 47.350 11.838 15.03.2011 17.06.2013
scalenie akcji 8:1 31.10.2014 0.000 0.0000 2.0000 5.919 11.838 13.11.2014
seria D - prawo poboru 4:3 31.10.2014 4.439 0.0000 2.0000
otwarcie postępowania sanacyjnego 0.000 0.0000 0.0000 29.07.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Prescott SA 03.10.2011 2 422 000 40.920 3 725 250 51.580
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.03.2012 sprzedaż członek RN 120 000 3,4 zł 21 i 24.2.2012 r.
04.01.2012 kupno członek RN 120 000 3,4 zł 29.12.2011 r.
03.10.2011 sprzedaż PRESCOTT 500 000 0,25 zł 29 września 2011 r.