STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KSG (KSGAGRO)


Kapitalizacja 22 530 000    
Kapitał akcyjny: 150 200.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 15 020 000 Ilość głosów: 15 020 000
5% akcji: 751 000.000 5% głosów: 751 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 16.10.2010 3.100 0.0100 0.0100 3.100 0.031
zmiana firmy z Borquest SA na KSG Agro SA 08.03.2011 0.000 0.0000 0.0000
zmiana waluty ceny nominalnej z EUR na USD 08.03.2011 0.000 0.0000 0.0100 4.280 0.043
podwyższenie kapitału 08.03.2011 4.926 0.0000 0.0100 14.926 0.149 05.05.2011
podwyższenie kapitału 08.03.2011 5.720 0.0000 0.0100 10.000 0.100 05.05.2011
podwyższenie kapitału 0.095 0.0000 0.0100 15.020 0.150 06.09.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
KSG Agro SA 23.05.2013 30 119 0.200 30 119 0.200
Kasianow Sergiy 04.05.2011 9 800 000 65.250 9 800 000 65.380