STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRA (MAKORA)


Kapitalizacja 2 200 100    
Kapitał akcyjny: 12 572 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 31 430 000 Ilość głosów: 31 430 000
5% akcji: 1 571 500.000 5% głosów: 1 571 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 30.09.2011 2.000 0.4000 0.1000 44.900 4.490 09.02.2012
scalenie akcji 10:1 29.06.2012 0.000 0.0000 1.0000 4.490 4.490 06.02.2013
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 18.10.2010 20.000 0.1000 0.1000 20.000 2.000 25.03.2011 09.11.2010
seria B - subskrypcja prywatna 26.01.2011 22.900 0.2400 0.1000 42.900 4.290 25.03.2011
zmiana firmy z Makora Krośnieńska Huta Szkła SA na Strategy Energy Fund SA 17.02.2015 0.000 0.0000 0.0000
scalenie akcji 10:1 17.02.2015 0.000 0.0000 10.0000
seria D - subskrypcja prywatna 03.06.2015 3.368 1.0000 1.0000 7.858 7.858 02.02.2016
seria E - prawo poboru 1:3 17.05.2016 23.573 0.4000 0.4000 31.430 12.572 22.12.2016
zmiana firmy z Makora SA na Angel Business Capital SA 19.02.2016 0.000 0.0000 0.0000 22.12.2016
seria F - subskrypcja prywatna 01.02.2017 15.000 0.4000 0.4000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
INC SA 23.12.2016 1 571 499 5.000 1 571 499 5.000
Greycloud sp. z o.o. 15.02.2019 20 000 000 63.630 20 000 000 63.630