STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FLD (FLUID)


Kapitalizacja 13 595 254    
Kapitał akcyjny: 39 986 040.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 39 986 040 Ilość głosów: 39 986 040
5% akcji: 1 999 302.000 5% głosów: 1 999 302.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 08.11.2010 13.232 0.0000 1.0000 13.232 13.232 22.12.2010
seria B - akcje założycielskie 08.11.2010 1.464 0.0000 1.0000 14.696 14.696 22.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 18.01.2011 7.300 1.3700 1.0000 21.996 21.996 18.03.2011
seria D - Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. 10.04.2013 10.000 1.0000 1.0000 31.996 31.996 25.10.2013
seria E1 - subskrypcja prywatna 23.03.2017 1.000 1.0000 1.0000 32.996 32.996 19.05.2017
seria E2 - subskrypcja prywatna 25.01.2018 1.500 1.0000 1.0000 34.496 34.496 26.04.2018
seria E3 - subskrypcja prywatna 31.01.2018 5.000 1.0000 1.0000 39.496 39.496 12.07.2018
seria E4 - subskrypcja prywatna 24.07.2018 0.490 1.0000 1.0000 39.986 39.986 15.01.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
GTF FIZAN 25.05.2018 2 000 000 5.000 2 000 000 5.000
Jarzyński Ryszard 26.01.2016 3 280 041 8.200 3 280 041 8.200
Gubała Robert 24.02.2017 5 076 000 12.690 5 076 000 12.690
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.10.2019 sprzedaż członek RN 45 000 0,334 zł za akcję 10.09.2019
08.10.2019 sprzedaż członek RN 5 000 0,355 zł za akcję 19.09.2019
08.10.2019 sprzedaż członek RN 2 009 0,44 zł za akcję 04.10.2019
08.10.2019 sprzedaż członek RN 2 991 0,500 zł za akcję 25.09.2019
06.03.2019 sprzedaż insider 6 400 0,49 zł za sztukę 19.02.2019
06.03.2019 sprzedaż insider 36 000 0,51 zł za akcję 21.02.2019
06.03.2019 sprzedaż członek zarządu 10 806 0,56 zł za akcję 22.02.2019
06.03.2019 sprzedaż członek zarządu 19 194 0,53 zł za akcję 25.02.2019
06.03.2019 sprzedaż insider 70 000 0,50-0,54 zł za akcję 2.20
06.03.2019 sprzedaż insider 11 999 0,51 zł za sztukę 20.02.2019