STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOL (GOLAB)


Kapitalizacja 1 612 800    
Kapitał akcyjny: 2 688 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 752 000 Ilość głosów: 14 752 000
5% akcji: 537 600.000 5% głosów: 737 600.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 20.11.2008 1.622 0.2500 0.2500 1.622 0.405 13.01.2009
seria B - akcje założycielskie 20.11.2008 1.745 0.2500 0.2500 3.367 0.842 13.01.2009
seria C - akcje założycielskie 20.11.2008 0.920 0.2500 0.2500 4.287 1.072 13.01.2009
seria D - akcje założycielskie 20.11.2008 0.335 0.2500 0.2500 4.622 1.155 13.01.2009
seria E - akcje założycielskie 20.11.2008 1.000 0.2500 0.2500 5.622 1.405 13.01.2009
seria F - akcje założycielskie 20.11.2008 2.778 0.2500 0.2500 8.400 2.100 13.01.2009
seria G - subskrypcja prywatna 30.09.2010 0.852 0.2500 0.2500 9.252 2.313 24.02.2011
seria H - subskrypcja prywatna 11.05.2012 1.500 0.0000 0.2500 10.752 2.688 28.11.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
FG Doradcy sp. z o.o. 04.01.2013 785 000 7.300 785 000 5.320
Węglewski Konrad 07.12.2012 8 043 500 74.800 12 043 500 81.630
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.01.2012 kupno Emil Jerzy Sensk, prezes spółki 50 000 0,25 zł 9.1.2012 r.