STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRL (HORNIGOLD)


Kapitalizacja 40 898 173    
Kapitał akcyjny: 16 359 269.100    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 163 592 691 Ilość głosów: 163 592 691
5% akcji: 8 179 634.550 5% głosów: 8 179 634.550
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 16.02.2011 1.400 0.0000 0.1000 17.000 1.700
seria A - akcje założycielskie 11.600 0.0000 0.1000 11.600 1.160 26.08.2010
seria B - Ventures Hub sp. z o.o. 09.09.2010 4.000 0.1000 0.1000 15.600 1.560 08.11.2010
seria D - subskrypcja prywatna 01.08.2011 102.000 0.0000 0.1000 119.000 11.900 30.01.2012
seria E - prawo poboru 7:2 01.08.2011 7.226 0.1000 0.1000 126.226 12.623 30.01.2012
połączenie z Go Mobi! sp. z o.o. 18.08.2011 0.000 0.0000 0.0000 30.12.2011
seria F - subskrypcja prywatna 29.06.2018 1.000 0.0000 0.1000
zmiana firmy z Mobile Partner SA na Hornigold Reit SA 21.05.2018 0.000 0.0000 0.0000 28.08.2018
seria F - subskrypcja prywatna 10.10.2018 37.367 0.1500 0.1000 163.593 16.359 25.02.2019
seria G - subskrypcja prywatna 01.10.2019 35.814 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zieliński Andrzej 09.07.2019 19 144 532 11.700 19 144 532 11.700
Śląskie Kamienice SA 10.07.2019 99 650 000 60.910 99 650 000 60.910
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.07.2019 kupno insider Raport bieżący nr 35/2019
11.07.2019 kupno członek RN 384 584 0,16 zł za akcję 10.07.2019
17.04.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 2 100 000 0,15 zł za akcję 12.04.2019
01.04.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi obowiżaki zarządcze 1 300 000 0,13 PLN za akcję 2019-03-29 na podstawie umowy z dnia 29 marca 2019 r.
15.03.2019 sprzedaż podmiot blisko związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 250 000 0,15 zł za akcję 12.03.2019
06.03.2019 inne insider Raport bieżący nr 14/2019
14.01.2019 sprzedaż insider 12 500 000 0,16 PLN za akcję 2019-01-11
20.04.2018 kupno Śląskie Kamienice SA 38 001 0,23 zł za akcję 04.04.2018
20.04.2018 kupno Śląskie Kamienice SA 43 600 0,26 zł za akcję 05.04.2018
05.04.2018 inne Śląskie Kamienice SA 102 000 000 0,017 zł 31.03.2018