STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OVO (OVOSTAR)


Kapitalizacja 489 000 000    
Kapitał akcyjny: 60 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 000 000 Ilość głosów: 6 000 000
5% akcji: 300 000.000 5% głosów: 300 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:100 27.05.2011 0.000 0.0000 0.0100 4.500 0.045
akcje zwykłe 27.05.2011 1.500 62.0000 0.0100 6.000 0.060 29.06.2011
akcje założycielskie 22.03.2011 0.045 0.0000 1.0000 0.045 0.045 29.06.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Fairfax Financial Holdings Ltd. 29.05.2015 321 025 5.350 321 025 5.350
Aviva OFE Aviva Santander SA 31.12.2018 350 402 5.840 350 402 5.840
Generali OFE 31.12.2018 595 561 9.920 595 561 9.920
Prime One Capital Ltd. 02.12.2015 4 214 617 70.240 4 214 617 70.240