STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DKR (DEKTRA)


Kapitalizacja 6 789 600    
Kapitał akcyjny: 110 400.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 104 000 Ilość głosów: 1 604 000
5% akcji: 55 200.000 5% głosów: 80 200.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 01.12.2010 0.500 0.1000 0.1000 0.500 0.050 21.12.2010
seria B - subskrypcja prywatna 01.12.2010 0.500 0.1000 0.1000 1.000 0.100 19.05.2011 21.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 16.03.2011 0.004 9.9000 0.1000 1.004 0.100 19.05.2011 21.04.2011
seria D - subskrypcja prywatna 16.03.2011 0.100 12.4000 0.1000 1.104 0.110 19.05.2011 21.04.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Stefański Maciej 10.06.2019 794 717 71.990 1 294 717 80.720
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.07.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 800 8,40 PLN za akcję 2019-07-01
26.06.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 1 480 8,48 PLN za akcję 2019-06-24
18.06.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 1 290 8,85 PLN za akcję 2019-06-14
18.06.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 2 8,80 PLN za akcję 2019-06-18
13.06.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 1 387 8,50 PLN za akcję 2019-06-12
13.06.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 5 000 8,50 PLN za akcję 2019-06-10
12.06.2018 sprzedaż Maciej Stefański 5 11,80 zł za akcję 2018-06-08
16.05.2018 kupno Wiesława Stefańska 1 235 11,88 PLN za akcję 2018-05-15
06.04.2018 sprzedaż Maciej Stefański 838 11,70 PLN 4.04.2018
06.04.2018 sprzedaż Maciej Stefański 201 11,70 PLN 5.04.2018