STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ISG (ISIAG)


Kapitalizacja 8 840 000    
Kapitał akcyjny: 680 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 800 000 Ilość głosów: 6 800 000
5% akcji: 340 000.000 5% głosów: 340 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 02.09.2010 5.000 0.1000 0.1000 5.000 0.500 21.12.2010
seria B - Zbigniew Roland Karwowski 30.11.2011 1.800 0.0000 0.1000 6.800 0.680 21.05.2012
seria C - subskrypcja prywatna 30.01.2019 1.000 1.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ABS Investment SA 25.09.2018 403 500 5.930 403 500 5.930
Karwowski Zbigniew 29.06.2015 1 800 000 26.470 1 800 000 26.470
Grodzki Andrzej 25.09.2018 3 182 500 46.800 3 182 500 46.800