STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AVE (ADVERTIGO)


Kapitalizacja 11 067 000    
Kapitał akcyjny: 2 975 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 750 000 Ilość głosów: 50 750 000
5% akcji: 1 487 500.000 5% głosów: 2 537 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - Orange Media 08.10.2010 21.000 0.0000 0.1000 22.000 2.200 08.11.2010
seria A - akcje założycielskie 14.05.2010 0.300 0.0000 0.1000 0.300 0.030 16.06.2010
seria B - akcje założycielskie 14.05.2010 0.700 0.0000 0.1000 1.000 0.100 16.06.2010
seria D - prawo poboru 31.01.2011 1.000 0.1000 0.1000 23.000 2.300 07.04.2011
seria E - subskrypcja prywatna 12.05.2011 6.750 0.2200 0.1000 29.750 2.975 14.11.2011
zmiana firmy z AD Music SA na Advertigo SA 26.06.2012 0.000 0.0000 0.0000 31.08.2012 06.07.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Jastrzębska Małgorzata 06.12.2011 5 550 000 18.650 10 800 000 21.280
Jastrzębski Leszek 28.05.2018 16 508 000 55.490 31 446 223 61.960
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.12.2018 kupno Małgorzata Jastrzębska 346 223 0,10 zł za akcję 04.12.2018
05.12.2018 kupno Małgorzata Jastrzębska 2 000 0,10 zł za akcję 30.11.2018
05.12.2018 kupno Małgorzata Jastrzębska 5 000 0,10 zł za akcję 29.11.2018
13.02.2014 kupno insider 23 016 0,12 - 0,15 zł 8.3 - 15.11.2013 r.
28.01.2013 kupno Leszek Jastrzębski 69 784 0,14 - 0,21 zł 2.1 - 31.7.2012 r.
31.01.2012 kupno Leszek Jastrzębski, prezes zarządu 15 200 0,2 -0,22 zł 29-30.12.2011 r.