STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLE (COALENERG)


Kapitalizacja 20 705 115    
Kapitał akcyjny: 450 111.200    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 45 011 120 Ilość głosów: 45 011 120
5% akcji: 2 250 556.000 5% głosów: 2 250 556.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
akcje zwykłe 33.758 0.0100 0.0100 33.758 0.338
akcje zwykłe 11.253 20.0000 0.0100 45.011 0.450 04.08.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 3 361 695 7.460 3 361 695 7.460
Lycaste Holdings Ltd. 15.07.2011 33 758 340 75.000 33 758 340 75.000